GOPS Łączna

Wyniki naboru

Wyniki naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Wynik naboru partnera - do pobrania (pdf)

 

Apel do mieszkańców 

_________________________________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

25 marzec 2019 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

Budynek przy GOPS w Łącznej

 

_______________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje,

począwszy od listopada 2017r.

wypłata świadczenia wychowawczego 500+

odbywać się będzie 15-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,

wypłata nastąpi w następującym po nim dniu roboczym.

____________________________________________

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

02 i 03 październik 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

(budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej)

____________________________________________________

„Ekonomia społeczna szansą rozwoju mieszkańców i Gminy Łączna”,
to hasło i temat przewodni spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gmin Łączna.


Na spotkanie zapraszamy:

podopiecznych GOPS-u, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, radnych, sołtysów oraz osoby zainteresowane tym zagadnieniem.
Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się, czym jest ekonomia społeczna i jakie można otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne na założenie i działalność podmiotu ekonomii społecznej

Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej,
Czerwona Górka 1 b, 3 października  (wtorek) o godzinie 16.30.

__________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

09 września 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż
osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017,
mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w celu uzyskania stosownego skierowania.


Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o w/w pomoc wynosi:

1) 1280 zł dla osoby samotnej,

2) 1028 zł na osobę w rodzinie.

______________________________________________________________

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR 1/2017 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ INFORMUJEMY, IŻ
02 MAJA 2017R.
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.
TEGO DNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.

_________________________________________________

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

27 marca 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

____________________________________________________

 

Warsztaty kulinarne oraz edukacyjne z zakresu marnowania żywności


W dniu 23.lutego br. w sali OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział w Łącznej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Udział w warsztatach mógł wziąć każdy kto korzysta z pomocy żywnościowej z PO PŻ na terenie Gminy Łączna.
Więcej informacji oraz fotorelacja ze spotkania dostępne na stronie Urzędu Gminy w Łącznej, pod adresem: http://www.laczna.pl/139-warsztaty-edukacyjne

 

____________________________________________________

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Łącznej, Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
zapraszają osoby korzystające z pomocy żywnościowej PO PŻ, Podprogram 2016,
do udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych oraz edukacyjnych z zakresu marnotrawienia żywności,
które odbędą się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 13:00
w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Łącznej.


Spotkanie organizowane w ramach działań towarzyszących do Programu.

____________________________________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

03 lutego 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

___________________________________________________________________________

GRUPA DDA/DDD „PEŁNIA ŻYCIA”
(
Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci
z Rodzin Dysfunkcyjnych)

zaprasza na spotkania mające na celu
pomoc w radzeniu sobie z problemami wynikającymi
ze skutków wychowywania się i dorastania w rodzinie dotkniętej alkoholizmem lub inną dysfunkcją.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE MOŻESZ:

  • spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem,

  • zrozumieć alkoholizm lub inną dysfunkcję rodzinną (m.in.: brak miłości, akceptacji, tolerancji, poniżanie, przemoc psychiczna i fizyczna),

  • odbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości,

  • zastąpić rozpacz nadzieją,

  • poprawić swoje samopoczucie i atmosferę w rodzinie,

  • nauczyć się wyrażać swoje uczucia i emocje,

  • odkryć jak alkoholizm lub inna dysfunkcja wpłynęła na Ciebie w dzieciństwie i wciąż wywiera wpływ,

  • uczyć się, jak akceptować i zmieniać siebie.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej przy GOPS i ZGK Łączna 115

 

 

__________________________________________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

10 stycznia 2017 roku

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

_________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

Od stycznia 2017 roku ulegają podwyższeniu kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 i będą wynosić:


1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).


Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

______________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

- pobudzenie postaw przedsiębiorczości.

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79