GOPS Łączna

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

26 i 27 stycznia 2018 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

_______________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje,

począwszy od listopada 2017r.

wypłata świadczenia wychowawczego 500+

odbywać się będzie 15-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,

wypłata nastąpi w następującym po nim dniu roboczym.

____________________________________________

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

02 i 03 październik 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

(budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej)

____________________________________________________

„Ekonomia społeczna szansą rozwoju mieszkańców i Gminy Łączna”,
to hasło i temat przewodni spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gmin Łączna.


Na spotkanie zapraszamy:

podopiecznych GOPS-u, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, radnych, sołtysów oraz osoby zainteresowane tym zagadnieniem.
Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się, czym jest ekonomia społeczna i jakie można otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne na założenie i działalność podmiotu ekonomii społecznej

Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej,
Czerwona Górka 1 b, 3 października  (wtorek) o godzinie 16.30.

__________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

09 września 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż
osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017,
mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w celu uzyskania stosownego skierowania.


Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o w/w pomoc wynosi:

1) 1280 zł dla osoby samotnej,

2) 1028 zł na osobę w rodzinie.

______________________________________________________________

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR 1/2017 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ INFORMUJEMY, IŻ
02 MAJA 2017R.
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.
TEGO DNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.

_________________________________________________

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

27 marca 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

____________________________________________________

 

Warsztaty kulinarne oraz edukacyjne z zakresu marnowania żywności


W dniu 23.lutego br. w sali OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział w Łącznej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Udział w warsztatach mógł wziąć każdy kto korzysta z pomocy żywnościowej z PO PŻ na terenie Gminy Łączna.
Więcej informacji oraz fotorelacja ze spotkania dostępne na stronie Urzędu Gminy w Łącznej, pod adresem: http://www.laczna.pl/139-warsztaty-edukacyjne

 

____________________________________________________

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Łącznej, Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
zapraszają osoby korzystające z pomocy żywnościowej PO PŻ, Podprogram 2016,
do udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych oraz edukacyjnych z zakresu marnotrawienia żywności,
które odbędą się w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 13:00
w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Łącznej.


Spotkanie organizowane w ramach działań towarzyszących do Programu.

____________________________________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

03 lutego 2017 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

___________________________________________________________________________

GRUPA DDA/DDD „PEŁNIA ŻYCIA”
(
Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci
z Rodzin Dysfunkcyjnych)

zaprasza na spotkania mające na celu
pomoc w radzeniu sobie z problemami wynikającymi
ze skutków wychowywania się i dorastania w rodzinie dotkniętej alkoholizmem lub inną dysfunkcją.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE MOŻESZ:

 • spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem,

 • zrozumieć alkoholizm lub inną dysfunkcję rodzinną (m.in.: brak miłości, akceptacji, tolerancji, poniżanie, przemoc psychiczna i fizyczna),

 • odbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości,

 • zastąpić rozpacz nadzieją,

 • poprawić swoje samopoczucie i atmosferę w rodzinie,

 • nauczyć się wyrażać swoje uczucia i emocje,

 • odkryć jak alkoholizm lub inna dysfunkcja wpłynęła na Ciebie w dzieciństwie i wciąż wywiera wpływ,

 • uczyć się, jak akceptować i zmieniać siebie.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej przy GOPS i ZGK Łączna 115

 

 

__________________________________________________________________

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

10 stycznia 2017 roku

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

_________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

Od stycznia 2017 roku ulegają podwyższeniu kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 i będą wynosić:


1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).


Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

______________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Dnia 16 grudnia 2016r. po raz kolejny odbyła się Wigilia dla osób starszych i samotnych, organizowana przez Wójta Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Uroczystość umilił występ dzieci z Zespołu Szkół w Łącznej, które zagrały i zaśpiewały kilka kolęd, zachęcając do wspólnego śpiewu. Miłym akcentem było również wykonanie kolęd na akordeonie przez włodarza Gminy - pana Romualda Kowalińskiego, któremu wtórował śpiew osób uczestniczących w uroczystości. Nie zabrakło również tradycyjnego odczytania fragmentu Pisma Świętego oraz odmówienia modlitwy przez księży z Parafii Łączna, a także łamania się opłatkiem i wzajemnego składania sobie świątecznych życzeń. Na stole nie zabrakło potraw wigilijnych takich jak: łazanki, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, śledzie i ryby smażone, kompot z suszu oraz świąteczne wypieki. Do uroczystości włączyli się czynnie Radni Gminy Łączna przywożąc osoby, które z uwagi na stan zdrowia nie mogłyby samodzielnie dotrzeć na spotkanie wigilijne.

 

 

 

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniu:

23 grudnia 2016 roku

w godzinach od 8:00 do 14:00

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

___________________________________________

Wzorem lat ubiegłych Pan Wójt Gminy Łączna oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
serdecznie zapraszają osoby starsze i samotne na uroczystą Wigilię,
która odbędzie się
w dniu 16 grudnia 2016 (piątek) roku o godzinie 1000
w Świetlicy Wsi Łączna obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

______________________________________________

Wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

26 i 28 listopad 2016 roku

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

budynek OSP przy Urzędzie Gminy w Łącznej

_____________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie
paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach
:

28 września 2016 roku dla miejscowości: OSEŁKÓW, STAWIK, JAŚLE, ZALEZIANKA, WYSTĘPA, GÓZD

29 września 2016 roku dla miejscowości: JĘGRZNA, KLONÓW, KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA,PODZAGNAŃSZCZE

30 września 2016 roku dla miejscowości: ŁĄCZNA, PODŁAZIE, ZAGÓRZE, ZASKALE

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oddział w Łącznej

(budynek OSP przy Urzędzie Gminy)

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA GOPS ŁĄCZNA TEL.41/2548479


 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej poszukuje osoby chętnej do pracy jako opiekunka osoby starszej.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41/ 25-48-479 lub w siedzibie Ośrodka.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do dnia 29 lipca 2016 roku w celu uzyskania
stosownego skierowania.


Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o w/w pomoc wynosi:

1) 951 zł dla osoby samotnej

2) 771 zł na osobę w rodzinie
 

Kampania informacyjna Wojewody Świętokrzyskiego Rodzina 500+

 

W związku z kampanią promującą program "Rodzina 500+" w  dniu 7 czerwca 2016 roku o godzinie 8:30 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Łącznej odbędzie się spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim panią Agatą Wojtyszek, podczas którego będą udzielane porady i odpowiedzi na temat programu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie mające na celu utworzenie oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) na terenie Gminy Łączna. Głównym celem utworzenia oddziału PKPS w naszej Gminie jest dystrybucja żywności z PO PŻ dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Łączna. Zapraszamy osoby chętne do pomocy przy realizacji wskazanego zamierzenia.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 maja 2016 roku o godzinie 14:00

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej. 

Od dziś (tj. od 01 kwietnia 2016r.) rusza nabór wniosków
do Programu "Rodzina 500+".
Obsługą i realizacją Programu zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41/2548939. 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W Gminie Łączna realizację zadania Rodzina 500+ będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Łączna 115.

Zgodnie z zapisem §8 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214) wzór wniosku o przyznanie świadczenia będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łącznej od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poniżej przekazujemy Państwu link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o programie oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

NIE POZOSTAWAJ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM!!! CZEKAMY NA CIEBIE:

DDA oraz DDD
(Dorosłe Dzieci Alkoholików
oraz Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej przy GOPS Łączna

Łączna 115

Al-Anon (krewni oraz przyjaciele alkoholików)

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00

w świetlicy przy kościele

ul. Kościelna 7, Suchedniów

AA (Anonimowi Alkoholicy)

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30

w świetlicy przy kościele

ul. Kościelna 7, Suchedniów

W każdy ostatni wtorek odbywa się miting otwarty
– każdy może w nim uczestniczyć.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspólnota DDA oraz DDD

DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW oraz DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Preambuła

DDA są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja*. Nikt nie ma prawa, ani władzy mówienia drugiemu, co on powinien lub  musi zrobić, ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia. DDA nie jest połączone
z sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje się
w żadne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Używamy Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji przyjętych z AA jako podstawy naszego programu odkrywania – zdrowienia oraz jako naszego Przewodnika do przeżywania jednego dnia w danym czasie.

* (m.in.: brak miłości, akceptacji, tolerancji, poniżanie, przemoc psychiczna)

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej przy GOPS Łączna

Łączna 115

Nie jesteśmy po to, aby zabrać Twój ból i cierpienie,
lecz jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci wzrosnąć
i przejść przez ból i cierpienie.
Życzymy Ci wszystkiego dobrego.


------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie
paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

20 stycznia 2016 roku dla miejscowości: OSEŁKÓW, STAWIK, JAŚLE, ZALEZIANKA, WYSTĘPA, GÓZD

21 stycznia 2016 roku dla miejscowości: JĘGRZNA, KLONÓW, KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA,PODZAGNAŃSZCZE

22 stycznia 2016 roku dla miejscowości: ŁĄCZNA, PODŁAZIE, ZAGÓRZE, ZASKALE

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Kolonia 4

26-115 Skarżysko-Kościelne

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA GOPS ŁĄCZNA TEL.41/2548479

-------------------------------------------------------------------------------------------

WIGILIA W GOPS ŁĄCZNA

 


 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie
paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

8 grudnia 2015 roku dla miejscowości: OSEŁKÓW, STAWIK, JAŚLE, ZALEZIANKA, WYSTĘPA, GÓZD

9 grudnia 2015 roku dla miejscowości: JĘGRZNA, KLONÓW, KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA,PODZAGNAŃSZCZE

10 grudnia 2015 roku dla miejscowości: ŁĄCZNA, PODŁAZIE, ZAGÓRZE, ZASKALE

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Kolonia 4

26-115 Skarżysko-Kościelne

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA GOPS ŁĄCZNA TEL.41/2548479

-------------------------------------------------------

Wzorem lat ubiegłych Pan Wójt Gminy Łączna oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają osoby starsze i samotne na uroczystą Wigilię, która odbędzie się
w dniu 18 grudnia 2015 roku (piątek) o godzinie 1000 w Świetlicy
Wsi Łączna obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.SERDECZNIE ZAPRASZAMY

-------------------------------------------------------------------------

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR 4/2015 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ INFORMUJEMY, IŻ
24 GRUDNIA 2015R.
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.
TEGO DNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.

-----------------------------------------------------------------------

 

NIE POZOSTAWAJ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM!!!

CZEKAMY NA CIEBIE:

DDA oraz DDD
(Dorosłe Dzieci Anonimowych Alkoholików
oraz Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00

w auli świetlicy franciszkańskiej

przy ul. Rynek 64 ( klasztorek )

Skarżysko – Kamienna

Al-Anon (krewni oraz przyjaciele alkoholików)

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00

w auli świetlicy franciszkańskiej

przy ul. Rynek 64 ( klasztorek )

Skarżysko – Kamienna

AA (Anonimowi Alkoholicy)

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00

w auli świetlicy franciszkańskiej

przy ul. Rynek 64 ( klasztorek )

Skarżysko - Kamienna

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie
paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

13 października 2015 roku dla miejscowości: OSEŁKÓW, STAWIK, JAŚLE, ZALEZIANKA, WYSTĘPA, GÓZD

15 października 2015 roku dla miejscowości: JĘGRZNA, KLONÓW, KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA,PODZAGNAŃSZCZE

16 października 2015 roku dla miejscowości: ŁĄCZNA, PODŁAZIE, ZAGÓRZE, ZASKALE

14 października 2015 jest dniem dostawy,
żywność tego dnia nie będzie wydawana!!!

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Kolonia 4

26-115 Skarżysko-Kościelne

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA GOPS ŁĄCZNA TEL.41/2548479

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się w dniach:

16 września 2015 roku dla miejscowości: OSEŁKÓW, STAWIK, JAŚLE, ZALEZIANKA, WYSTĘPA, GÓZD

17 września 2015 roku dla miejscowości: JĘGRZNA, KLONÓW, KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA,PODZAGNAŃSZCZE

18 września 2015 roku dla miejscowości: ŁĄCZNA, PODŁAZIE, ZAGÓRZE, ZASKALE

Żywność wydawana będzie przez:

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Kolonia 4

26-115 Skarżysko-Kościelne

----------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO

W latach 2009- 2015 na terenie gminy Łączna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pn. „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”. Działania, jakie były w tym okresie realizowane skierowany był do mieszkańców Gminy Łączna – osób bezrobotnych, poszukujących pracy. W tym okresie z wsparcia w ramach projektu skorzystało aż 64 osoby w tym 45 kobiet i 19 mężczyzn.

Główny cel podjętych działań było zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy Łączna. Uczestnicy projektu przez brali udział w warsztatach/kursach mających na celu podniesienie ich aktywizacji zawodowej. Działania, jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu to:

 • spotkania indywidualne z psychologiem
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
 • trening kompetencji społecznych
 • spotkania grupowe z doradcą
 • kursy zawodowe m.in

-        Bukieciarstwo

-        Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

-        Opiekunka dziecięca

-        Prawo jazdy kat C

-        Magazynier z obsługą wózka widłowego

-        Kurs podstaw obsługi komputera

-        Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych

-        Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B

-        Florysta

-        Obsługa komputera i urządzeń biurowych

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu POWER

Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennym zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, posiadające II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym i nieszkolące do skorzystania ze wsparcia. W ramach realizowanego przez nasz urząd Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie skarżyskim (I)” – Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
posiadamy jeszcze środki finansowe na następujące formy aktywizacji:

 • staż w ramach bonu stażowego
 • bon szkoleniowy
 • szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
 • bon na zasiedlenie
 • bon na zatrudnienie
 • dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 • szkolenie grupowe ,,Podstawy rachunkowości we własnej działalności gospodarczej”

Szczegółowe informacje na temat wsparcia mogą Państwo uzyskać zgłaszając się do swojego Doradcy Klienta.

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie urzędu lub ze strony internetowej www.pupskarzysko.pl.

Zapraszamy do współpracy pracodawców i  osoby bezrobotne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

Zapraszamy Pracodawców do wzięcia udziału w Internetowej Giełdzie Pracy poprzez bezpłatne zgłoszenie oferty pracy do dnia 10 września br. na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Więcej informacji na stronie  http://www.pupskarzysko.pl/


------------------------------------------------------------------------------------------

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łącznej uprzejmie informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych
z PO PŻ finansowanych ze środków
Unii Europejskiej (FEAD) osobom, które otrzymały skierowanie odbędzie się
w dniach 13-14 lipiec 2015r.
w godzinach od 9:00 do 15:00.

Żywność wydawana będzie przez:
Polski Komitet Pomocy Społecznej

Ul. Kolonia 4

26-115 Skarżysko Kościelne

Należy zabrać ze sobą skierowania otrzymane
z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Rekrutacja do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” - RPO WŚ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż 1 czerwca 2015r. rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiu”.

W miesiącu czerwcu 2015r. do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, zarejestrowane w PUP Skarżysko-Kamienna, dla których ustalono I lub II profil pomocy pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem osób które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienionym osobom dedykujemy poniższe instrumenty rynku pracy:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

UWAGA!

Podpisywanie umów w sprawie wymienionych powyżej form wsparcia nastąpi dopiero po otrzymaniu przez PUP Skarżysko-Kamienna środków finansowych na rzecz realizacji projektu.

Umowy stażowe będą podpisywane na okres 4 m-cy max. do 30.11.2015r. Wnioski o zorganizowanie stażu muszą zawierać deklarację dalszego zatrudnienia w postaci umowy o pracę na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. ½ etatu.

Wysokość jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 20.000zł.

Prace interwencyjne będą podpisywane na okres 6 m-cy z rygorem dalszego zatrudnienia bezrobotnego na okres minimum 3 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby bezrobotne należące do w/w grupy, uprawnionej do uczestnictwa w projekcie  zainteresowane aktywizacją w ramach wymienionych form proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta od dnia 1 czerwca 2015 roku w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

Regulamin projektu do poprania na stronie www.pupskarzysko.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie warsztatów z doradcą, psychologiem oraz trening kompetencji społecznych

Za nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestnicy projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” brali udział w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. W ramach projektu zorganizowano:

12 godz. szkoleń z doradcą zawodowym, podczas których poruszono następujące kwestie: -

 • etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • metody poszukiwania pracy,
 • analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań,
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,
 • analiza rynku pracy.

24 godz. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (3 h/os) Celem spotkań było odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki.

36 godz. szkoleń Treningu Kompetencji Społecznych, podczas których poruszono następujące kwestie: - metody poszukiwania pracy,

 • zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na jej uruchomienie,
 • umiejętność planowania,
 • radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
 • umiejętności interpersonalne.

48 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego (6 h/os) Celem spotkań było podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
 • z zakresu  finansów  i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Terminy szkoleń:

 • Druga  grupa /10 osób/   -  zajęcia warsztatowe  od 11 do 15  maja  2015 r.
 • Trzecia grupa /10 osób/  - zajęcia warsztatowe od 15 do 19  czerwca 2015 r.

Formularze zgłoszeniowe do poprania na stronie www.pupskarzysko.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie promocyjno – rekrutacyjne

W ostatni piątek 13 marca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odbyło się spotkanie promocyjno – rekrutacyjne do projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

W spotkaniu wzięły udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy z terenu Gminy Łączna, które chcą zwiększyć zwoje kwalifikacje i tym samym szanse na rynku pracy. Podczas spotkania osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniły formularze zgłoszeniowe. Na ich podstawie oraz analizy sytuacji każdego potencjalnego uczestnika zostanie podjęta decyzja o przyjęciu do projektu.

Podczas spotkaniu uczestnicy otrzymali informację na temat zasad realizacji projektu oraz formach wsparcia. Przypomnijmy, iż projekt DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie będzie brało udział 8 osób w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu uczestnicy będą brali udział w następujących formach wsparcia:

 • grupowe i indywidualne w warsztaty z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • trening kompetencji społecznych
 • kurs zawodowy

 

------------------------------------------------------------------------------------

STAŻE

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

 • zawarcia umowy o zorganizowanie stażu

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne:

 • samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia
 • korzystające z pomocy MOPS lub GOPS
 • powyżej 30 roku życia będące długotrwale bezrobotne

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 234 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych.

3. Wnioski zawierające deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na minimum 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą w pierwszej kolejności na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres do 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

Doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

 • refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby długotrwale bezrobotne.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 100 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 5 osób bezrobotnych.

3. Maksymalna kwota na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20.000 zł.

4. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPANIAŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

SPĘDZONYCH W CIEPŁEJ, RODZINNEJ ATMOSFERZE,

SAMYCH SZCZĘŚLIWYCH DNI W NADCHODZĄCYM ROKU

ORAZ SZAMPAŃSKIEJ ZABAWY SYLWESTROWEJ

ŻYCZĄ

KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie projektu "DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

W miniony piątek (05.12.2014) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odbyło się uroczyste zakończenie projektu pod nazwą: „Dziś szansą na lepsze jutro”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w osobie Wójta Romualda Kowalińskiego, Sekretarza Mirosława Kopytka i Pani Skarbnik Alicji Miernik.

W ramach projektu 8 uczestników zostało objętych wsparciem szkoleniowo- doradczym oraz finansowym. W lipcu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz treningu kompetencji społecznych. Podczas warsztatów uczestnicy poznali aktualne trendy na rynku pracy, techniki i metody walki ze stresem, nauczyli się konstruować CV oraz list motywacyjny. Kolejnym etapem projektu były kursy zawodowe. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym wybrali kursy. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs przygotowujący do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, na który zdecydowało się sześć osób. Pozostałe2 wybrały kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych i prawo jazdy kategorii C.

W listopadzie zorganizowano dodatkowo warsztaty z doskonalenia i kreowania wizerunku oraz kurs z obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz innych urządzeń biurowych. Ostatnim działaniem, jakie zostało zrealizowane w ramach projektu był zakup paczek żywnościowo – higienicznych, które zostały wręczone podczas spotkania podsumowującego.

 

Uczestnicy projektu wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

-----------------------------------------------------------------------------------

„STAŻ – DOŚWIADCZENIE, KTÓRE OWOCUJE”

EDYCJA IV

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłasza nabór kandydatów na staż w ramach przystąpienia do realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach realizacji programu:

„Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja IV

Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej po 01.09.2014 r. zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.

Na osoby chętne czeka 6 miejsc stażowych, zaś na trzy osoby po zakończonym stażu możliwość zatrudnienia na okres od 3-6 miesięcy w formie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych w Urzędzie Skarbowym.

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe i oświadczenia należy składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, pok. 3 parter budynku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja IV lub wysłać pocztą listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Od dnia 08.12.2014r. do 15.12.2014 r. do godziny 15.00. W przypadku stwierdzenia wpłynięcia 30-go kwestionariusza zgłoszeniowego do programu Powiatowy Urząd Pracy umieści ogłoszenie na www.pupskarzysko.pl informujące, że kolejny dzień jest ostatnim dniem, w którym będą przyjmowane deklaracje zgłoszeniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej: Fiszą programu, Kwestionariuszem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Kandydat do 25 roku życia, wykształcenie minimum średnie, zarejestrowany Powiatowym Urzędzie Pracy po 01.09.2014 r.
 • kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów skarbowych,
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi programów Microsoft Word, Excel

INNE INFORMACJE:

Kandydaci składający dokumenty Kwestionariusz zgłoszeniowy i Oświadczenie zostaną powiadomieni telefonicznie o przejściu do dalszego etapu rekrutacji oraz terminie testu.

Kandydaci, którzy nie przeszli do dalszego etapu naboru zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.

Więcej informacji na stronie www.pupskarzysko.pl

 

_______________________________

RUSZAJĄ KURSY ZAWODOWE

Od października ruszają kursy zawodowe w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

 • Kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (80 godzin)
 • Kurs Prawo jazdy kat C (50 godzin)
 • Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego (80 godzin)

 

Celem kursów jest zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Poza zajęciami teoretycznymi przeprowadzone zostaną również zajęcia praktyczne.

__________________

Wsparcie w ramach projektu "DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

26.08.2014r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 – 15.00

16

27 08 2014.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 - 15.00

16

 

 

 

 

 

__________________________________________

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Trening kompetencji społecznych

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

21.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

22.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

23.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

24.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

25.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

28.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

SZKOLENIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Doradztwo zawodowe- grupowe

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

29.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

30.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

31.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

 

__________________________________________

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

11.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

12.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

13.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – informacje o projekcie

Od stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizuje projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany jest do mieszkańców gminy pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej.

Zadaniem projektu jest aktywizacji zawodowa i społeczna 8 uczestników projektu (2 mężczyzn i 6 kobiet)

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Grupowe szkolenia  z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań:

- metody poszukiwania pracy,

- etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

- przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

- analiza rynku pracy.

2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.

3. Treningu Kompetencji Społecznych Tematyka spotkań:

- zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na jej uruchomienie,

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

4. Indywidualne  wsparcia psychologicznego. Celem spotkań jest podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

5. Kursy zawodowe. Dobrane indywidualnie podczas spotkań z doradcą.

Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa
stanowiska

Miejsce pracy

Rodzaj zatrudnienia

Data
ważności

Liczba
miejsc

Pracownik wymiany opon

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa o dzieło

2014-03-25

1

Elektromonter instalacji elektrycznych

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

2014-03-25

2

Fryzjer damsko-męski

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

2014-04-25

1

Pracownik drogowy

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa o pracę na czas określony

2014-03-25

3

Fryzjer*

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa zlecenie

2014-03-19

1

Handlowiec

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa zlecenie

2014-03-18

1

Kucharz

Polska, Barak

Umowa na okres próbny

2014-03-17

2

Florysta*

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa zlecenie

2014-03-09

1

Barman

Polska, Suchedniów

Umowa o pracę na czas określony

2014-03-12

1

Szwaczka

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

2014-05-10

1

Mechanik samochodowy

Polska, Suchedniów

Umowa o pracę na czas określony

2014-03-09

1

Fryzjer*

Polska, Suchedniów

Umowa o pracę na czas określony

2014-03-05

1

Opublikowano: 20.02.2014

__________________________________________________

PROJEKT „TERAZ PRACA”

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza drugi nabór wniosków o:

 

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Adresatami powyższego naboru będą osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • do 25 roku życia, w szczególności tzw. młodzież NEET -  nie pracują ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej i nie ukończyły 27 roku życia
 • powyżej 50 roku życia,
 • posiadające aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności.

Nadmieniamy, iż w ramach drugiego ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na zorganizowanie staży – 780 000 zł
 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 400 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 600 000 zł

Wszystkie wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej, które będą poprawne pod względem formalno-prawnym oraz będą zawierały deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na okres minimum 3 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy będą podpisywane na okres 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.

 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, które będą kompletne i prawidłowo sporządzone będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

Opublikowano 01.02.2014 r.

__________________________________________________

PROJEKT „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” POWRACA W 2014 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje iż w roku 2014 przytupuje do realizacji projektu systemowego „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”.

Opublikowano: 20.01.2014 r.

__________________________________________________

PROJEKT „NOWA PRACA”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach POKL Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Celem projektu jest przygotowanie 34 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do samodzielnego działania na rynku pracy. W projekcie weźmie udział 14 kobiet i 20 mężczyzn, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 • BEZPŁATNE  SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 • BEZZWROTNE  DOTACJE  NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w kwocie do 40 000,00 zł i wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1500,00 zł/miesiąc.

Działania w projekcie

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy bezpłatne wsparcie w zakresie:

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia do wyboru dla 4 kobiet i 6 mężczyzn

1. Kurs samodzielnej księgowości I i II stopnia
2. Kurs spawania MAG+TIG+PRZECINACZ
3. Kurs obsługi sprzętu: KOPARKA + ŁADOWARKA + KOPARKO-ŁADOWARKA
4. Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione:

- badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- egzamin
- zwrot kosztów dojazdu
- odzież ochronną (Kurs spawania)

STAŻE

6-miesiecznego staże w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem dla 2 kobiet i 4 mężczyzn.

Uczestnicy staży mają zapewnione:

- stypendium stażowe w wysokości 1600,00 brutto/miesiąc
- badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty do pobrania

BEZZWROTNE  DOTACJE  NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.    Szkolenie „ABC MOJEJ FIRMY” oraz indywidualne doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu dla 10 kobiet i 14 mężczyzn (w dwóch edycjach).

2.    Środki finansowe na założenie  działalności gospodarczej dla 6 kobiet i 11 mężczyzn w dwóch edycjach maks. do  40 000,00 zł. Zgodnie z dokumentacją konkursową uczestnicy wniosą min 15% wkładu własnego do projektu.

3.    Wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1500,00 zł/miesiąc dla 17 osób  i doradztwo indywidualne stanowiące pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Uczestnicy mają zapewnione:

- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NW
- catering

Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 14 kobiet i 20 mężczyzn, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Pierwszeństwo udziału zgodnie z założeniami projektu będą miały osoby zwolnione z Zakładu Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie, osoby z terenu powiatu skarżyskiego oraz zwolnieni nauczyciele.

Dokumenty do pobrania

Termin rekrutacji: 21-24.01.2014r.

Biuro projektu:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. 41 251 55 60, tel. 793 837 614, 41 240 88 44

Partner Projektu

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 73 00

Opublikowano: 12.01.2014 r.

__________________________________________________

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy

kadra GOPS Łączna

Opublikowano: 23.12.2013

 

__________________________________________________

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2013

W dniu 10 grudnia 2013 r odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” edycja 2013

 

W ramach projektu zorganizowano:

18 h szkoleń z doradcą zawodowym (3 dni po 6 h) o tematyce:

- Metody poszukiwania pracy

- Etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

- Analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań.

- Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.

- Analiza rynku pracy

 

11 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 h/os)

Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.,

 

 

36 h szkoleń Treningu Kompetencji Społecznych ( 6 dni po 6 h) o tematyce:

- zakładania własnej działalności gospodarczej

- Pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

- komunikacji interpersonalnej.

 

44 h indywidualnego wsparcia psychologicznego (4 h/os w sesjach maksymalnie do 2 h

Celem spotkań jest poprawa własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo.

 

12h  Szkolenie kreowanie wizerunku

Indywidualne konsultacje kosmetyczne

 

 

Kursy zawodowe:

Opiekunka dziecięca

Prawo jazdy kat C

Magazynier z obsługa wózka widłowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opublikowano: 16.12.2013

__________________________________________________

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW


JAKI JEST TWÓJ NAJCZĘSTSZY SPOSÓB POSZUKIWANIA PRACY ?
- zaznacz na piramidzie odpowiednie pole.


SZUKANIE PRACY JEST PEŁNOETATOWYM ZAJĘCIEM

Co naprawdę trzeba wiedzieć o szukaniu pracy?

Pracując na pełnym etacie musisz:

Aby znaleźć pracę musisz:


Być za coś odpowiedzialny (wykonywać obowiązki, postępować zgodnie z procedurami)


Ustalić swój własny zakres odpowiedzialności (rzeczy, które musisz wykonać, by znaleźć pracę)

"Odbić kartę" lub w pracy "na czas"

Wstawać wcześnie i ustalonej godzinie, by zacząć poszukiwanie pracy

Pracować ciężko cały dzień, przynajmniej 42 godziny na tydzień

Szukać pracy wytrwale, cały dzień, 42 godziny na tydzień

Składać raporty szefowi, który sprawdza, czy wywiązujesz się ze swych obowiązków.

Być swoim własnym szefem (lub ustanowić "szefem" swego przyjaciela), by być pewnym, że wywiązujesz się ze swych obowiązków związanych z poszukiwaniem pracy.WSKAZÓWKI O TYM JAK SKUTECZNIE ZAPLANOWAĆ POSZUKIWANIA PRACY

- codziennie spisuj sobie listę "rzeczy do zrobienia" - zaplanuj sobie to, co msz zrobić by znaleźć pracę,
- składaj swoje zgłoszenia wczesnym rankiem, to zrobi dobre wrażenie i da Ci czas na wypełnianie kwestionariuszy, stawianie się na rozmowy kwalifikacyjne, poddawanie się testom,
- dzwoń do pracodawców, by dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej pytać o pracę, niektóre firmy przyjmują podania tylko o pewnych godzinach i w wybrane dni tygodnia,
- zapisuj sobie wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, notuj daty zgłoszenia się do nich, nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś i wszystkie specjalne uwagi o kontaktach,
- jeśli tylko jest to możliwe, zgłaszaj się jednocześnie do kilku zakładów pracy w tym samym rejonie, oszczędzi Ci to czasu i pieniędzy,
- bądź przygotowany, noś ze sobą "wzór" podania o życiorysu, długopis, adresy i informacje o wolnych miejscach pracy - nigdy nie wiadomo, kiedy "trafisz w dziesiątkę",
- natychmiast chwytaj każdą możliwość, jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy pod koniec godzin urzędowania, dzwoń od razu - nie czekaj do następnego dnia !
- rozgłaszaj wieści, powiedz wszystkim znajomym, że szukasz pracy, utrzymuj kontakty z przyjaciółmi i z każdym, kto może Ci pomóc znaleźć pracę, natychmiast sprawdzaj wszystkie nowe możliwości,
- czytaj broszury i inne publikacje o tym, jak znaleźć pracę, czas jaki spędzisz na czytaniu tych materiałów, zaoszczędzi Ci dużo czasu w trakcie poszukiwań.

Sprawdź czy właśnie w taki sposób poszukujesz pracy - bądź ze sobą szczery!!!

 

Opublikowano: 12.12.2013

__________________________________________________

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji
zaprasza  zainteresowane osoby do uczestnictwa w warsztacie z zakresu:

Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej)
oraz opracowanie biznes planu  na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat odbędzie się:

w dniach od  17 do 20 grudnia  2012 r.
miejsce warsztatu: Siedziba SSPiI, Skarżysko-Kamienna,
Plac Floriański 1, III piętro

program warsztatu:

podstawy rachunkowości firmy  -  3 godziny,   podstawy przedsiębiorczości społecznej – 3 godziny, podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń   z ZUS  i Urzędem Skarbowym   - 2 godziny,  formy opodatkowania firmy - 1 godzina,  procedury związane z rejestracją firmy  - 1 godzina,  podstawy prawa pracy  - 1 godzina,  omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu – 1 godzina,  analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego – 2 godziny, ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność – 3 godziny, warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów – 6 godzin,  podsumowanie i zakończenie szkolenia  – 1 godzina

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu warsztatu

Zgłoszenie na warsztat można dokonać za pośrednictwem strony internetowe www.sspii.pl

lub  u Pani Anny Kwaśniewicz  pokój 107  PUP Skarżysko-Kamienna

Opublikowano: 06.12.2013

__________________________________________________

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 19.11.2013 roku o godzinie 10.00 na skutek wyczerpania środków przyznanych w ramach decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2013r. znak DF-I-4021-rm-13-14-MK/13 został zakończony nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Opublikowano: 19.11.2013

__________________________________________________

SZANSA NA DOTACJĘ

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 15.11.2013r. znak DF-I-4021-rm-13-14-MK/13 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 310,5 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego:

 • 90,0 tys. zł dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • 20,5 tys. zł dla osób przystępujących lub zakładających spółdzielnie socjalne
 • 100,0 tys. zł dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • 100,0 tys. zł dla bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z powyższym w ramach przyznanej decyzji oraz wynikających z zawartych umów oszczędności od dnia 18.11.2013r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Aby środki ustalone dla Powiatu Skarżyskiego mogły być wykorzystane bez zbędnej zwłoki należy:

1) złożyć wypełniony wniosek na obowiązującym formularzu (przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wszystkie pola we wnioskach i załącznikach są prawidłowo wypełnione oraz zawierają czytelne podpisy Wnioskodawcy)

2) przedstawić proponowane poręczenie

(preferowanym zabezpieczeniem dofinansowania/refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej jest:

 • poręcznie cywilne i weksel własny z poręczeniem wekslowym aval minimum dwóch osób, których dochód brutto wynosi minimum 51% przeciętnego wynagrodzenia,

a w przypadku przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej

 • poręcznie cywilne i weksel własny z poręczeniem wekslowym aval minimum jednej osoby, której dochód brutto wynosi minimum 51% przeciętnego wynagrodzenia)

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł natomiast o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 10 250 zł.

Nadmieniamy, iż złożone wnioski spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Opublikowano: 18.11.2013

__________________________________________________

BEZPŁATNE SZKOLENIE WARSZTATOWE „MOJA WŁASNA FIRMA”

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 25 do 28 listopada 2013  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 9 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym  z PUP Skarżysko-Kamienna

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie:

www.sspii.pl

 

Opublikowano: 7.11.2013

_________________________________________________

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Jak co roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej po raz kolejny włącza się w inicjatywę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), który odbędzie się już po raz piąty w dniach: 14-20 października pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery – to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych chce tym razem skierować uwagę opinii publicznej na inicjatywy, ułatwiające identyfikowanie potencjału osób stojących przed wyborami edukacyjno – zawodowymi. Określanie drzemiących w dzieciach i młodzieży możliwości, wydobywanie na światło dzienne ich mocnych stron to przecież pierwszy krok w długiej wędrówce do upragnionej kariery zawodowej. Nie można również zapomnieć o osobach, które odkrywają swoje talenty dopiero w wieku dojrzałym i  do nich także jest adresowany tegoroczny Ogólnopolski  Tydzień Kariery.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się  w działania podejmowane w  ramach OTK

Osoby do kontaktu:  Magdalena Wilk – tel. 41 2517-290, Katarzyna Kobus – tel. 41 2517-384

 

Opublikowano: 14.10.2013

_________________________________________________

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA

We wtorek, 15 października 2013 będzie można odebrać login i hasło dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105, pok. 2 HALA OBSŁUGI, parter budynku, w godz. 11.00-15.00.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal, dzięki któremu każdy zainteresowany po zalogowaniu na swoim komputerze może między innymi:

 • poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ
 • sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania
 • sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane
 • dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków
 • sprawdzić status swojego ubezpieczenia
 • dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
 • sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach
 • wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ.

Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. Zapraszamy serdecznie po ich odbiór do PUP Skarżysko kamienna.

UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście
i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

 

Opublikowano 14.10.2013

_________________________________________________

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 14.10.2013 roku na skutek wyczerpania środków został zakończony nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach programu skierowanego do osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Opublikowano: 15.09.2013

__________________________________________________

PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, prowadzi piąty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wnioski można składać od 2 września 2013r. do 13 września 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Opublikowano: 04.09.2013

__________________________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa
stanowiska

Miejsce pracy

Rodzaj zatrudnienia

Operator ładowarki/sortowacz

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

Fryzjer*

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

Operator minikoparki

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

Pracownik ochrony

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

Lekarz

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Telemarketer

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa na okres próbny

Mechanik pojazdów samochodowych*

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa o pracę na czas określony

Sprzątaczka biurowa

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa o pracę na czas określony

Frezer

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa zlecenie

Stolarz - pracownik tartaku

Polska, Skarżysko-Kamienna

Umowa zlecenie

Opublikowano: 26.08.2013

__________________________________________________

SZANSA NA DOTACJĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, ogłasza piąty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wnioski można składać od 2 września 2013r. do 13 września 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalno-prawnej oraz merytorycznej w terminie do 27.09.2013r. przez powołane Zespoły Zadaniowe do spraw oceny wniosków.

W ramach piątego ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 940 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 200 000 zł

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 27 sierpnia 2013r. godzina 13.00

Konsultacje dla Pracodawców w sprawie wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego odbędą się w dniu 28 sierpnia 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

 

Opublikowano: 20.08.2013

__________________________________________________

PROJEKT "JA PRZEDSIĘBIORCA"

 

Starosta Skarżyski Michał Jędrys i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej  wraz z Zarządem Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji  zapraszają do udziału
w projekcie „Ja - przedsiębiorca”.

Projekt jest współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej - również w formie spółdzielni socjalnej. Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa
do wyczerpania liczby miejsc.

Organizatorzy gwarantują: zajęcia z ekspertami oraz  indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. ekonomii społecznej i księgowości.  Zajęcia  warsztatowe będą prowadzone w grupach po około 10 osób w terminach: I grupa od 26 sierpnia do 30 sierpnia (dysponujemy jeszcze 2 wolnymi miejscami),II grupa  od 2 września do 6 września (dysponujemy jeszcze 9 wolnymi miejscami), III grupa od 9 września do 13 września (dysponujemy 10 wolnymi miejscami).

Konsultacje ze specjalistami  będą prowadzone od 26 sierpnia  do końca realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 606 221 409 lub 793 084 001. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Stowarzyszenia: http://www.sspii.pl/

 

Opublikowano: 08.08.2013

__________________________________________________

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY w 2012 r

 

W roku 2012 zdiagnozowano zapotrzebowanie na następujące zawody

 

l.p

Nazwa grupy zawodowej

Oferty pracy %

1.

Pracownicy usług osobistych

25,22

2.

Sprzedawcy i pokrewni

9,62

3.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

9,35

4.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

7,5

5.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

6,63

6.

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

6,59

7.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

4,32

8.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

2,84

9.

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2,69

10.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

2,61

11.

Specjaliści nauczania i wychowania

2,35

12.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

2,35

13.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

2,16

14.

Robotnicy obróbki i metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

2,08

15.

Średni personel do spraw zdrowia

2,04

16.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

1,97

17.

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych

1,55

18.

Pracownicy obsługi klienta

1,32

19.

Rolnicy produkcji towarowej

0,79

20.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

0,76

21.

Pomoce domowe i sprzątaczki

0,64

22.

Elektrycy i elektronicy

0,6

23.

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

0,64

Opublikowano: 26.07.2013

_________________________________________________

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU "DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" ZAKOŃCZONE

W dniu 15 lipca 2013 zakończyły się szkolenia realizowane w ramach projektu „Dziś szansa na lepsze jutro”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zostały zorganizowane

 • Indywidualne Wsparcie Psychologiczne- 44 h
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – 22 h
 • Trening kompetencji społecznych- 36 h
 • Szkolenia z doradcą zawodowym – 18 h

 

Opublikowano: 17.07.2013

 

__________________________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Data zgłoszenia oferty
do CBOP

Miejsce pracy
w kraju

Technik prac biurowych*

Pracownik biurowy

2013-07-15

Kielce

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

2013-07-15

Kielce

Specjalista do spraw kadr

Pracownik do spraw kadr i płac

2013-07-15

Kielce

Kierowca autobusu

Kierowca autobusu

2013-07-15

Kielce

Matematyk

Nauczyciel matematyki

2013-07-15

Kielce

Asystent dyrektora

Asystent biura z j. niemieckim

2013-07-15

Kielce

Specjalista do spraw marketingu i handlu

asystent w dziale marketingu i redakcji

2013-07-15

Kielce

Mechanik samochodów ciężarowych

Mechanik samochodów ciężarowych

2013-07-15

Kielce

Hydraulik

Hydraulik/ monter instalacji wod-kan i C.O

2013-07-15

Kielce

Spawacz ręczny gazowy

Monter spawacz gazowy instalacji c.o

2013-07-15

Kielce

 

Więcej na http://www.psz.praca.gov.pl/

 

Opublikowano 15.07.2013

__________________________________________________

SIĘGNIJ PO DOTACJĘ

PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE NA STRACIE

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 czerwca 2013r. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrożenie Programu ,,Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” polegającego na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program na charakter ogólnopolski i realizowany będzie etapowo. Uruchomienie pierwszego etapu wdrażania Programu, na zasadach pilotażowych, nastąpi do końca III kwartału b.r.
i obejmuje województwa: mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie. W ramach programu udzielane są pożyczki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Beneficjentami programu mogą zostać: poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK dokona wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek i zawierać regulujące je umowy. Więcej informacji o nowym programie znajdą Państwo na stronach internetowych www.bgk.pl
(strona główna > klienci indywidualni > programy rządowe > Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie).

 

Opublikowano 08.07.2013 r.

__________________________________________________

PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW- SIĘGNIJ PO DOTACJĘ

Przypominamy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłosił czwarty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać od 1 lipca 2013r. do 3 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Wnioski o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

można składać od 1 lipca 2013r. do 12 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Opublikowano: 01.07.2013

__________________________________________________

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W dniu 20 czerwca 2013 rozpoczęły się szkolenia realizowane w ramach projektu „Dziś szansa na lepsze jutro”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane

 • Indywidualne Wsparcie Psychologiczne- 44 h
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – 22 h
 • Trening kompetencji społecznych- 36 h
 • Szkolenia z doradca zawodowym – 18 h

 

Harmonogram spotkań znajduje się w zakładce projekt systemowy 2013

 

Opublikowano: 21.06.2013

__________________________________________________

SZANSA NA DOTACJE – KONSULTACJE

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla:

-  pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

- dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 czerwca 2013r. godzina 13.00

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w dniu 26 czerwca 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

 

Opublikowano: 18.06.2013

__________________________________________________

SZANSA NA DOTACJĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, ogłasza czwarty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać od 1 lipca 2013r. do 3 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Wnioski o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

można składać od 1 lipca 2013r. do 12 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalno-prawnej oraz merytorycznej w terminie do 26.07.2013r. przez powołane Zespoły Zadaniowe do spraw oceny wniosków.

W ramach czwartego ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1 100 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 400 000 zł
 • na zorganizowanie staży – 450 000 zł

UWAGA!

Kierując się racjonalnością wydatkowania środków na zorganizowanie staży w IV naborze z procedury konkursowej wyłączone zostaną wnioski zawierające deklarację zatrudnienia powyżej 6 m-cy.

 

Umowy w sprawie zorganizowania staży zawierające deklarację zatrudnienia będą podpisywane na okres maksymalnie do 6 miesięcy.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

UWAGA!

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z obowiązującymi kryteriami oraz wnioskami oraz o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól we wnioskach oraz załącznikach.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na

 

Opublikowano: 17.06.2013 r.

 

__________________________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Miejsce pracy
w kraju

Kucharz*

Kucharz

Skarżysko-Kamienna

Szef kuchni (kuchmistrz)

Szef kuchni (kuchmistrz)

Skarżysko-Kamienna

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

Przedstawiciel handlowy

Skarżysko-Kamienna

Pomoc kuchenna

Pomoc kuchenna

Skarżysko-Kamienna

Sprzątaczka biurowa

Sprzątaczka

Skarżysko-Kamienna

Kucharz*

Kucharz*

Skarżysko-Kamienna

 

Więcej informacji na http://www.psz.praca.gov.pl

 

Opublikowano. 10.06.2013

___________________________________________________

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA W PUP

Od dnia 27.05.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej udostępnia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

możliwość rejestracji przez internet.

W siedzibie urzędu przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kam. w pokoju nr. 12 zostało uruchomione stanowisko rejestracji internetowej,

gdzie po uprzednim zgłoszeniu przez stronę internetową www.praca.gov.pl można się zarejestrować według kolejności zgłoszeń.

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku wybrania tego rodzaju rejestracji zostanie wyznaczony termin wizyty w urzędzie (data i godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji.

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołożenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Opublikowano: 29.05.2013 r

_______________________________________________________

STAWIAM NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP razem z Hufcem Pracy 13-1 w Skarżysku- Kamiennej oraz Powiatowym Urzędem Pracy zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane tematyką lokalnego rynku pracy, możliwością ukończenia kursów i szkoleń oraz prowadzenia działalności gospodarczej, spółdzielni, stowarzyszeń zapraszają  na Dzień Otwarty pod hasłem ,,Stawiam na przedsiębiorczość.

Impreza odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 roku w ATRIUM  Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku w godzinach 10.00-13.00.

Patronat uroczystości będzie sprawował w ramach współpracy Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

Prelekcji dokonają przedstawiciele:

 1. Młodzieżowego Centrum Kariery i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHPw Kielcach, Hufca Pracy 13-1 Skarżysko- Kamienna.
 2. Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.
 4. Zakładu Doskonalenia Zawodowego .
 5. Stowarzyszenia ,,Wiedza i Rozwój”.

Impreza rynku pracy zakończy się panelem dyskusyjnym.

Opublikowano: 16.05.2013

______________________________________________________________

OFERTY PRACY

 

Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Data zgłoszenia oferty
do CBOP

Miejsce pracy
w kraju

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownik porządkowy- pomocnik przy produkcji

2013-05-10

Skarżysko-Kamienna

Rozbieracz

Masarz - wędliniarz

2013-05-10

Skarżysko Kościelne

Sprzątaczka biurowa

Sprzątaczka

2013-05-10

Skarżysko-Kamienna

Technik handlowiec

Handlowiec

2013-05-10

Skarżysko-Kamienna

Sprzedawca

Sprzedawca

2013-05-10

Skarżysko-Kamienna

Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Operator sprzetu do robót ziemnych

2013-05-10

Skarżysko-Kamienna

Kierownik działu produkcji

Kierownik do spraw produkcji

2013-05-09

Skarżysko-Kamienna

Pedagog

Trener

2013-05-09

Skarżysko-Kamienna

Szwaczka

Szwaczka

2013-05-09

Skarżysko-Kamienna

Robotnik budowlany

Robotnik budowlany-docieplanie budynków

2013-05-09

Łączna

 

Więciej informacji na www.psz.praca.gov.pl

Opublikowano: 10.05.2013

 

______________________________________________________________

SPOTKANIE PROMOCYJNO  REKRUTACYJNE

Zapraszamy na spotkanie promocyjno- rekrutacyjne do projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, które odbędzie się 7 maja 2013 r. w Budynku GOPS (świetlica wiejska) o godzinie 11:00

 

Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy, zapytać o szczegóły projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano: 27.04.2013

_______________________________________________________________

SZANSA NA DOTACJĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, ogłasza trzeci nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - mając na celu wspieranie grupy defaworyzowanej na rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy zamierza objąć aktywizacją w ramach staży osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać od 2 maja 2013r. do 7 maja 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Wnioski o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

można składać od 2 maja 2013r. do 13 maja 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Opublikowano: 27.04.2013

_______________________________________________________________

Bezpłatne szkolenie warsztatowe (22 – 25.04.2013 r.)

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 22 do 25 kwietnia  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 9 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.
 • W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

Opublikowano:18.04.2013

_______________________________________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Data zgłoszenia oferty
do CBOP

Miejsce pracy
w kraju

Fryzjer*

Fryzjer*

2013-04-15

Kielce

Konserwator budynków

Pracownik techniczno-porządkowy

2013-04-12

Skarżysko-Kamienna

Rozbieracz

Masarz - wędliniarz

2013-04-12

Skarżysko Kościelne

Sprzedawca*

Sprzedawca-kasjer

2013-04-12

Skarżysko-Kamienna

Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Operator sprzetu do robót ziemnych

2013-04-11

Skarżysko-Kamienna

Spawacz metodą TIG

Monter/Spawacz sieci i instalacji c.o., wod-kan i gazu

2013-04-11

Skarżysko-Kamienna

Maszynista pojazdu trakcyjnego

Maszynista pojazdu trakcyjnego

2013-04-10

Skarżysko-Kamienna

Szwaczka

Szwaczka

2013-04-10

Skarżysko-Kamienna

Specjalista do spraw marketingu i handlu

Specjalista do spraw marketingu i handlu

2013-04-10

Skarżysko-Kamienna

Przedstawiciel handlowy

Kierownik grupy

2013-04-10

Skarżysko-Kamienna

Opublikowano:16.04.2013

____________________________________________________________

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Doznajcie w te Święta wyjątkowego szczęścia
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny
otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei.

Życzy Kadra GOPS

Opublikowano:25.03.2013

____________________________________________________________

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2013

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie
„Dziś szansą na lepsze jutro” mającym na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

- zameldowane na terenie gminy Łączna,

- będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy,

- korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej lub pod nr tel. (41) 254-84-79

Opublikowano: 11.03.2013

_________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET

Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzymy Wam ....

wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

Zespół GOPS Łączna

Opublikowano 07.03.2013

_____________________________________________________________

SZKOLENIE

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 4 do 7 marca  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 8 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

Opublikowano: 03.03.2013

_____________________________________________________________

OFERTY PRACY

Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Data zgłoszenia oferty
do CBOP

Miejsce pracy
w kraju

Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy

2013-02-05

Skarżysko-Kamienna

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

pracownik fizyczny - cięcie odzieży używanej

2013-02-05

Skarżysko-Kamienna

Doradca klienta

Doradca klienta/pracownik administracyjny

2013-01-30

Skarżysko-Kamienna

Operator kamery

Operator kamery

2013-01-30

Skarżysko-Kamienna

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy

2013-01-30

Skarżysko-Kamienna

Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

Redaktor

2013-01-30

Skarżysko-Kamienna

Przedstawiciel handlowy

Sprzedawca-kierowca

2013-01-18

Skarżysko-Kamienna

Kierownik stoiska w markecie

Kierownik sklepu mięsnego

2013-01-04

Skarżysko-Kamienna

 

Opublikowano: 12.02.2013

 

__________________________________________________________

BUDZIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje o przedłużeniu rekrutacji w projekcie „Budzik przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

 

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 07 do 15 lutego 2013 r. w budynku PUP Skarżysko-Kamienna (Biuro Podawcze) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do PUP) na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

ul. 1-go Maja 105

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w PUP Skarżysko-Kamienna (pokój 107 oraz 109) oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 25 17 354, 41 25 17 334 lub w pok. 107 i 109 w PUP Skarżysko-Kamienna.

Opublikowano 07.02.2013

_______________________________________________________________

PROJEKT SYSTEMOWY 2013

W roku 2013 Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej będzie realizował projekt systemowy. Będzie to już piąta edycja projektu. Wkrótce więcej informacji na temat realizacji tegorocznego wsparcia.

Projekt współfinansowany w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opublikowano: 14.01.2013

________________________________________________________________

 

 

Wzorem lat ubiegłych Pan Wójt Gminy Łączna oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

serdecznie zapraszają osoby starsze i samotne na uroczysta Wigilię,

która odbędzie się
w dniu 17 grudnia 2012 roku o godzinie 1000 w Świetlicy Wsi Łączna

obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Opublikowano: 07.11.2012

STAŻ-DOŚWIADCZENIE KTÓRE OWOCUJE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku –Kamiennej w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłasza nabór kandydatów na staż w ramach realizacji programu ,,Staż-doświadczenie które owocuje” Edycja II.

Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim oraz osoby do 27 roku życia, które posiadają status absolwenta szkoły wyższej (od dnia ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy) zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.

 

Na chętne osoby czeka 6 miejsc stażowych, zaś na trzy osoby po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie znajdą szczegółowe informacje i dokumenty na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Termin składania dokumentów: od dnia 05.11.2012r. do 09.11.2012r do godziny 15.00.

Opublikowano: 15.10.2012

 

Tydzień kariery

 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej po raz kolejny włącza się w inicjatywę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) oferując uczniom, studentom, absolwentom oraz każdemu, kto w sposób poważny traktuje swoją karierę, profesjonalne wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery – to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędzie się w dniach od 15 do 21 października pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje?”.

 

IV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY  15 – 21 październik 2012 rok

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp.

Data

spotkania

Godziny spotkań

Klasa

(liczba godz.)

Doradca prowadzący

Nazwa  szkoły

Miejsce zajęć

1.

15.10.2012 r.

poniedziałek

9:45

3 A (2 h)

Edyta

Niziołek – Kiełbasa

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

11:15

3 C (1 h)

2.

16.10.2012 r.

wtorek

8:00

3 D (2 h)

Katarzyna Kobus

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

8:45

9:45

3 E (2 h)

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

10:30 – 12:30

2

Jolanta Wrońska

Joanna Skośkiewicz

Prywatny Zespół Szkół

Prywatny Zespół Szkół

ul. Sokola 38

3.

17.10.2012 r.

środa

8:45

3 C (1 h)

Justyna Rycerska

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

4.

18.10.2012 r.

czwartek

9:45

3 B (2 h)

Edyta

Niziołek – Kiełbasa

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

11:30 – 13:00

 

35 osób

Grzegorz Łapaj

Anna Wiśniewska

Zespół Szkół Technicznych

PUP

ul. 1- go Maja 105

5.

19.10.2012 r.

piątek

8:45

3 D (1 h)

Katarzyna Kobus

oraz PPP

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 3

ul. Akacjowa1

9:45

3 A (1 h)

11:30 – 13:00

35 osób

Joanna Skośkiewicz

Justyna Rycerska

Zespół Szkół Technicznych

PUP

ul. 1- go Maja 105

8:00 – 14:00

Indywidualne konsultacje

w PUP

Monika Kowalska

Agnieszka Buryło

Osoby zainteresowane

PUP pok. 102

ul. 1- go Maja 105

6.

20.10.2012 r.

sobota

10:00 – 12:00

 

Magdalena Wilk

"ŻAK" Centrum Nauki i Biznesu

"ŻAK" Centrum Nauki i Biznesu

ul. Rejowska 99

 

Opublikowano: 11.10.2012

 

H A R M O N O G R A M

 

 

 

 

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

 

Tytuł szkolenia

Kucharz

 

Data i miejsce szkolenia

16.10.2012r.-15.11.2012r.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, ul. Radomska 29

liczba godzin

150 h

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Data

Przedmiot

Liczba godzin

Godziny realizacji

Imię i nazwisko wykładowcy/trenera

 

16.10.2012r.

Organizacja przyjęć okolicznościowych

1

08.00-14.30

(przerwa:11.45-12.15)

Małgorzata Ślaska-Myszka

Podstawowe pojęcia w technologii gastronomicznej: surowiec, półprodukt, proces produkcyjny, proces technologiczny, przechowywanie i ocena jakości surowców, półproduktów i gotowych potraw.

6

 

Proces technologiczny w gastronomii: obróbka wstępna, obróbka cieplna

1

 

 

17.10.2012r.

Proces technologiczny w gastronomii: obróbka wstępna, obróbka cieplna

4

08.00-14.30

(przerwa:11.45-12.15)

Małgorzata Ślaska-Myszka

Przechowywanie  i ocena jakości surowców, półproduktów i gotowych potraw

4

18.10.2012r.

Przechowywanie  i ocena jakości surowców, półproduktów i gotowych potraw

1

08.00-14.30

(przerwa:11.45-12.15)

Małgorzata Ślaska-Myszka

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej warzyw, owoców i grzybów

4

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mleka i jaj

3

19.10.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej ryb.

3

15.30 – 19.15

(przerwa: 17.45-18.00)

Joanna Gąsowska

Technika sporządzania podstawowych ciast, deserów i napojów

2

22.10.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mleka i jaj

1

08.00-14.30

(przerwa:11.45-12.15)

Małgorzata Ślaska-Myszka

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mąki i kasz

4

Technika sporządzania zup i sosów

 

3

23.10.2012r.

Technika sporządzania podstawowych ciast, deserów i napojów

1

15.30 – 19.15

(przerwa: 17.45-18.00)

Joanna Gąsowska

Technika sporządzania prostych potraw dietetycznych

3

Minimum sanitarne

1

24.10.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu

4

08.00-14.30

(przerwa:11.45-12.15)

Małgorzata Ślaska-Myszka

Potrawy półmięsne, barowe

4

25.10.2012r.

Proces technologiczny w gastronomii: obróbka wstępna, obróbka cieplna

3

12.00-18.30

(przerwa: 14.15-14.45)

Radosław Rychlik

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej warzyw, owoców i grzybów

5

26.10.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej warzyw, owoców i grzybów

2

13.00-18.45

(przerwa: 15.15-15.45)

Radosław Rychlik

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mleka i jaj

5

29.10.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mleka i jaj

5

13.00-18.45

(przerwa: 15.15-15.45)

Radosław Rychlik

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mąki i kasz

2

30.10.2012

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mąki i kasz

8

12.00-18.30

(przerwa: 14.15-14.45)

Radosław Rychlik

31.10.2012r.

Technika sporządzania zup i sosów

7

08.00-13.30

(przerwa:11.45-12.15)

Radosław Rychlik

05.11.2012r.

Technika sporządzania zup i sosów

1

13.00-18.45

(przerwa: 15.15-15.45)

Radosław Rychlik

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu

6

06.11.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu

4

12.00-18.30

(przerwa: 14.15-14.45)

Radosław Rychlik

Potrawy półmięsne, barowe

4

07.11.2012r.

Potrawy półmięsne, barowe

6

08.00-13.30

(przerwa:11.45-12.15)

Radosław Rychlik

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej ryb.

1

08.11.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej ryb.

8

12.00-18.30

(przerwa: 14.15-14.45)

Radosław Rychlik

09.11.2012r.

Charakterystyka towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej ryb.

1

13.00-18.45

(przerwa: 15.15-15.45)

Radosław Rychlik

Technika sporządzania podstawowych ciast, deserów i napojów

7

12.11.2012r.

Technika sporządzania podstawowych ciast, deserów i napojów

3

08.00-13.30

(przerwa:11.45-12.15)

Radosław Rychlik

Technika sporządzania prostych potraw dietetycznych

 

4

13.11.2012r.

Technika sporządzania prostych potraw dietetycznych

6

12.00-18.30

(przerwa: 14.15-14.45)

Radosław Rychlik

Podstawy obsługi konsumenta

2

14.11.2012r.

Minimum sanitarne

5

15.30 – 19.15

(przerwa: 17.45-18.00)

Joanna Gąsowska

15.11.2012r.

Podstawy zasad żywienia człowieka

2

15.30 – 19.15

(przerwa: 17.45-18.00)

Joanna Gąsowska

Podstawy wyposażenia technicznego

3

 

Opublikowano: 04.10.2012

 

H A R M O N O G R A M

 

 

Organizator szkolenia

Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

Tytuł szkolenia

Bukieciarz - florysta

Data i miejsce szkolenia

08.10.2012-24.10.2012

Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

liczba godzin

80

w tym:

20 godz. teoria,

60 godz. zajęcia praktyczne

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

08.10.2012

 

Anatomia i fizjologia roślin.

Asortyment roślin ozdobnych.

8.00-14.30

8

Małgorzata Białek

09.10.2012

Sposoby utrwalania materiału roślinnego. Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych.

Narzędzia i środki techniczne.

 

8.00-14.30

8

Małgorzata Białek

10.10. 2012

Narzędzia i środki techniczne.

Artykuły dekoracyjne.

8.00-11.15

4

Małgorzata Białek

15.10.2012

Podstawowe zasady wykonywania kompozycji. Style w kompozycjach.

Wiązanki okolicznościowe.

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

16.10.2012

Wiązanki okolicznościowe.

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

17.10.2012

Kompozycje w naczyniach.

Florystyka ślubna.

 

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

18.10.2012

Florystyka ślubna.

 

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

19.10.2012

Florystyka ślubna.

Florystyka żałobna.

 

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

22.10.2012

Florystyka żałobna.

Dekoracje okolicznościowe.

 

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

23.10.2012

Dekoracje okolicznościowe

Dekoracje z roślin doniczkowych

Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych.

8.00-14.30

8

Joanna Rogala- Bastrzyk

24.10.2012

Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych.

8.00-11.15

4

Joanna Rogala- Bastrzyk
 

Opublikowano: 20.09.2012

 

KONSULTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)

Termin: 28 września 2012r. godzina 13.00

Miejsce: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców.

 

 

Opublikowano: 14.09.2012

 

H A R M O N O G R A M

S Z K O L E N I A

 

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Data i miejsce szkolenia

17.09.2012 - 30.10.2012

CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54

liczba godzin

140 h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

17.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

18.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

19.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

20.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

21.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

24.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

25.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jadwiga Baltyn

26.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Monika Grzelka-Markiewicz

27.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Monika Grzelka-Markiewicz

28.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Monika Grzelka-Markiewicz

01.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jan Mitura

02.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jan Mitura

03.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

Jan Mitura

04.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-13.30

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Jan Mitura

05.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

08.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

09.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

10.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

11.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

12.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

15.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

16.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

17.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

18.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

19.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

22.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

23.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

24.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

25.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

26.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

29.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak

30.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

Jan Mitura

Grzegorz Maślikowski

Grzegorz Piętak
 

 

Opublikowano: 13.08.2012

 

Poszukiwane zawody

 

10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, w Europie i na świecie

 

48% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudność z obsadzeniem stanowisk z powodu braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Najbardziej poszukiwanymi pracownikami, tak jak rok temu, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, czyli m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. „Nowym stanowiskiem na liście, które od razu znalazło się na drugim miejscu jest menedżer projektów. Obserwujemy także, że z roku na rok coraz więcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych”.

 

RANKING

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Menedżerowie projektów

3. Przedstawiciele handlowi

4. Inżynierowie

5. Kierowcy

6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

7. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

8. Kucharze/ szefowie kuchni

9. Pracownicy produkcji

10. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta

Europa:

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Przedstawiciele handlowi

3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

4. Inżynierowie

5. Kierowcy

6. Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla

7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

8. Pracownicy księgowości i finansów

9. Pracownicy ds. IT

10. Mechanicy

 

Opublikowano: 06.08.2012

Sięgnij po dotację

 

W dniu 01.08.2012r. przedłużono rekrutację uczestników do programu specjalnego „Nowa droga 2” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. Program jest adresowany do osób bezrobotnych, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do programu ukończyły co najmniej 50 rok życia. Zapraszamy przede wszystkim bezrobotne kobiety.

Rekrutacja potrwa do 31.08.2012r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej mogą zgłosić chęć uczestniczenia w programach, dzięki którym mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej..

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 sierpnia 2012r. na biurze podawczym PUP przy ulicy 1 –go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

 

Więcej informacji na http://pupskarzysko.pl/

 

Opublikowano: 30.07.2012

 

KOLEJNA SZANSA NA DOTACJE NAWET DO 40 000,00 ZŁ

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ,,Na swoim najlepiej II edycja” osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu przewidziane są 3 formy wsparcia:

 • wsparcie doradczo – szkoleniowe,
 • dotacja inwestycyjna do 40 000 zł
 • wsparcie pomostowe (podstawowe po 1500 zł przez 6 miesięcy oraz możliwość przedłużenia wsparcia na kolejne 6 miesięcy).

 

Więcej informacji na http://www.pupskarzysko.pl/

 

Opublikowano: 10.07.2012

 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

 

Rok 2011 był korzystny dla niań. Rosnące trudności z zapisaniem dziecka do żłobka lub przedszkola spowodowały, że rodzice chętniej korzystali z alternatywnych form opieki, takich jak klubiki dziecięce czy usługi opiekunek.

Sytuacja niań poprawiła się także dzięki wprowadzonej w październiku 2011 r. "Ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat trzech", która przyniosła im takie benefity, jak składki ZUS opłacone z budżetu państwa, możliwość uwzględnienia przepracowanych lat podczas naliczania emerytury oraz przede wszystkim łatwość legalizacji zatrudnienia.

 

Największe zainteresowanie współpracą z opiekunkami odnotowano w Warszawie - tam liczba rodziców poszukujących niani wzrosła aż o 25 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe miasta również osiągnęły wysokie wskaźniki rejestracji ofert pracy: w Krakowie wzrost rok do roku wyniósł ponad 19 proc., w Poznaniu i Wrocławiu - niemal 18 proc., zaś w Łodzi - nieco ponad 12 proc. Co ciekawe, również w mniejszych miejscowościach i wsiach rośnie liczba opiekunek i ofert pracy dla nich.

 

Typowa polska opiekunka to kobieta w wieku 29 lat, pracująca w dużym mieście, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe. Jej podopieczny ma zazwyczaj nie więcej niż 3 lata. Do obowiązków niani należy najczęściej karmienie, czynności opiekuńczo - higieniczne, spacery, a także dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny powierzonych im maluchów.

 

Niania zarabia 8,92 zł za godzinę pracy, co przy ośmiogodzinnej opiece od poniedziałku do piątku daje jej wynagrodzenie w wysokości 1427 zł miesięcznie. Opiekunki z dużych aglomeracji, takich jak Warszawa czy Kraków, zarabiają więcej niż nianie z mniejszych miast.

 

Opublikowano: 03.07.2012

 

SZANSA NA DOTACJĘ

 

W dniu 29.06.2012r. przedłużono rekrutację uczestników do programów specjalnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. Rekrutacja potrwa do 31.07.2012r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej mogą zgłosić chęć uczestniczenia w programach, dzięki którym mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Program specjalny „Nowa droga 1”

adresowany do osób bezrobotnych, które do dnia podpisania umowy o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie ukończą 30 roku życia.

 

Program specjalny „Nowa droga 2”

adresowany do osób bezrobotnych, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do programu ukończyły co najmniej 50 rok życia.

 

 

Na stronie internetowej http://www.pupskarzysko.pl/ w zakładce pod nazwą Programy Specjalne znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy do programów oraz Regulamin uczestnictwa w programach. W/w dokumenty są również dostępne bezpośrednio w siedzibie PUP oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych PUP ( Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Bliżyn).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 lipca 2012r. na biurze podawczym PUP przy ulicy 1 –go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

 

W programach przewidziane są działania dla każdego uczestnika:

poradnictwo indywidualne w formie rozmowy z doradcą zawodowym celem określenia poziomu umiejętności menadżerskich, przedsiębiorczych i kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej,

grupowa informacja zawodowa – spotkanie na temat warunków podejmowania działalności gospodarczej realizowane we współpracy z przedstawicielami ZUS i Urzędu Skarbowego,

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – bezzwrotnych środków w wysokości do 18.000,00 zł,

refundacja kosztów usług księgowych – dla osób, które uzyskały w ramach programów dotację na działalność w wysokości do 200,00 zł przez okres 3 miesięcy.

oraz działanie fakultatywne :

szkolenie indywidualne – mające na celu dostawanie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z profilem planowanej działalności.

 

 

Opublikowano: 04.06.2012

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDURY NR 04 B/7.1.1/2012

GADŻETY PROMOCYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje o rozstrzygnięciu postępowania
nr 04/7.1.1/2012
dotyczące wykonania gadżetów promocyjnych dla projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie nr 04 B/7.1.1/2012 wygrała firma Studio Reklamy KREATYW

25-148 Kielce, ul. Kalinowa 38.

 

W postępowaniu wzięła udział jedna firma. Przedstawiła ona korzystną cenę za realizacje zamówienia.

 

 

Opublikowano: 28.05.2012

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizujący projekt pod nazwą:
„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przesyła zapytanie ofertowe na

wykonie materiałów promocyjnych

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty.

 

Oferty należy składać do: 1 czerwca 2012 godz. 9:00 Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych.

 

Załącznik Nr 2 - Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 3 - Wzór oferty - do pobrania (pdf)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDURY NR 04/7.1.1/2012

GADŻETY PROMOCYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej unieważnia postępowanie
nr 04/7.1.1/2012
dotyczące wykonania gadżetów promocyjnych dla projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu wzięły udział 2 firmy.

Oferty, które wpłynęły przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

 

Opublikowano: 16.05.2012

Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizujący projekt pod nazwą: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Wzór oferty - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 10.05.2012

 

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NA REALIZACJE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU

„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Procedura nr 03/7.1.1/2012

 1. Przedmiot zamówienia:

a) Organizacja 12 h warsztatów z doradcą zawodowym (2 dni po 6 h) lub nazwie zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,

b) Organizacja 18 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 h/os) lub nazwie zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,

c) Organizacja 42 h Treningu Kompetencji Społecznych ( 7 dni po 6 h) lub nazwie zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,

d) Organizacja 18 h indywidualnego wsparcia psychologicznego (2 h/os) lub nazwie zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu.

 1. W postępowaniu wzięły udział następujące firmy:

a)      Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 14

b)      Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko Kamienna

a)      Akademia Przedsiębiorczości ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Akademia Przedsiębiorczości ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice

 

 1. Uzasadnienie wyboru:

w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę za realizacje zamówienia

 

 

Opublikowano: 17.04.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizujący projekt pod nazwą: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Wzór oferty - do pobrania pdf

 

 

 

Opublikowano: 05.03.2012

Spotkanie rekrutacyjne do projektu systemowego 2012

Wszystkich chętnych do uczestnictwa
w projekcie systemowym
„Dziś szansą na lepsze jutro”,
zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się

dnia 21.marca 2012r. o godz. 10:00 w świetlicy
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu
w GOPS Łączna 115, 26-140 Łączna
lub pod nr (41) 254-84-79.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

Opublikowano: 28.02.2012

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 842) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

W związku z w/w ustawą dnia 28 lutego 2012r. w Urzędzie Gminy
w Łącznej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na terenie gminy Łączna. Zespół został powołany uchwałą Rady Gminy
nr XIV/124/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Łączna, tj.:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Komisariatu Policji w Suchedniowie,
 4. Oświaty (przedstawiciele szkół w Łącznej, Goździe oraz Zaleziance),
 5. Ochrony zdrowia,
 6. Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej,
 7. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łącznej.

Podczas posiedzenia podpisano porozumienia o współpracy zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Łączna, a przedstawicielami jednostek wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W trakcie spotkania wybrano Przewodniczącego Zespołu, którym jednogłośnie została Bernardyna Wasińska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej, dyrektor Zespołu Szkół w Goździe, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie.


Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Zespołu Szkół w Goździe, kierownik GOPS w Łącznej, komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie, przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej, dyrektor NZOZ w Łącznej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance


Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance, proboszcz Parafii Łączna, kurator sądowy, Wójt Gminy Łączna


Podpisywanie Porozumień


Opublikowano: 02.02.2012

Rekrutacja do projektu systemowego 2012

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie
„Dziś szansą na lepsze jutro” .
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu w GOPS Łączna 115, 26-140 Łączna.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

- zameldowane na terenie gminy Łączna,

- będące w wieku aktywności zawodowej,
(tj. w wieku 18 – 55 lat), pozostające bez pracy,

- korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej lub pod nr tel. (41) 254-84-79

Opublikowano: 29.12.2011

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2011 (EDYCJA 3)

Dobiegł końca projekt „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

 

W roku 2011 GOPS po raz trzeci realizował projekt systemowy. Wsparciem objęto 9 osób w tym 5 kobiet i 4 mężczyzn z terenu Gminy Łączna.

 

Zrealizowano następujące działania:

a)     Przeprowadzono 18 godzin warsztatów pod nazwą: „Warsztaty z doradcą zawodowym

b)     Przeprowadzono 54 godzin warsztatów pod nazwą: „Trening kompetencji społecznych”

c)      Przeprowadzono 27 godzin (po 3 godziny na 1 osobę) „Indywidualnego wsparcie Psychologicznego”

 

 1. przeprowadzono 120 godzin kursu Kucharz
 2. przeprowadzono 100 godzin  kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
 3. przeprowadzono 100 godzin kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 4. przeprowadzono 100 godzin kursu podstawowego florysty
 5. przeprowadzono 127 godzin kursu kierowca wózka jedzniowego z napędem silnikowym

 

 

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano: 23.12.2011

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil,

sukcesów i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

 

życzy

Zespół GOPS w Łącznej

Opublikowano: 01.12.2011

HARMONOGRAM KURSU KIEROWCA WÓZKA WIDŁOWEGO

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

05.12.2011

Wiadomości o dozorze technicznym

8.00-14.30

4

Typy stosowanych wózków jezdniowych

4

06.12.2011

Budowa wózka

8.00-14.30

8

07.12.2011

Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy            i po pracy wózkami

8.00-14.30

8

08.12.2011

Czynności operatora w czasie pracy wózkami.

 

8.00-14.30

8

09.12.2011

Wiadomości z zakresu BHP.

 

8.00-14.30

8

12.12.2011

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

 

8.00-13.45

4

Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych. (teoria)

 

3

13.12.2011

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

 

9.00-13.00

(grupa I)

5

9.00-13.00

(grupa II)

5

14.12.2011

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

 

9.00-13.00

(grupa I)

 

9.00-13.00

(grupa II)

 

5

 

 

5

15.12.2011

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

 

9.00-13.00

(grupa I)

5

9.00-13.00

(grupa II)

 

5

16.12.2011

Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych. (praktyka)

 

9.00-13.00

5

 

Opublikowano: 30.11.2011

DODATKOWY KURS KIEROWCA WÓZKA WIDŁOWEGO

 

Już w które rozpocznie się dodatkowy kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w ramach projektu „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”.

 

Tematyka kursu to:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 3. Budowa wózka
 4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami.
 5. Wiadomości z zakresu BHP.
 6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 7. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych. (teoria)
 8. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

Opublikowano: 25.11.2011

HARMONOGRAM SZKOLENIA FLORYSTA

Lp.

Data

Czas trwania zajęć

Treść zajęć

Ilość godzin teoria

Ilość godzin praktyka

1

30.11.2011

8.15 – 15.00

Technologia materiału roślinnego

- Anatomia i fizjologia roślin

- Prezentacja rożnych grup systematycznych roślin

- Umiejętność rozpoznawania roślin

- Asortyment roślin ozdobnych

- Poznanie budowy rożnych typów kwiatów

- Pielęgnacja kwiatów ciętych

- Sposoby utrwalania materiału roślinnego.

Podstawy organizacji stanowiska pracy i elementy obsługi klienta

- Organizacja codziennej pielęgnacji kwiatów

- Znajomość materiałów technicznych

- Poradnictwo dla klientów

- Przyjmowanie zamówień

6

2

2

01.12.2011

8.15 – 15.00

Bukiet okolicznościowy

- Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach

- Dobór materiału roślinnego

- Technika układania – układ spiralny

- Pakowanie kompozycji kwiatowych

1

7

3

02.12.2011

8.15 – 15.00

Bukiet okolicznościowy

- Rożne sposoby wykończenia

- Bukiet konstrukcyjny

-

8

4

05.12.2011

8.15 – 15.00

Podstawowe przepisy BHP

Przepisy BHP, elementy udzielania pierwszej pomocy i przepisy p-poż.

8

-

5

06.12.2011

8.15 – 15.00

Kompozycje w naczyniach

- Style w kompozycjach

- Aranżacje w naczyniach

-

8

6

07.12.2011

8.15 – 15.00

Florystyka ślubna

- Dobór materiału roślinnego

- Bukiet okrągły w „mikrofonie”

- Rożne sposoby wykończenia bukietu ślubnego

1

7

7

08.12.2011

8.15 – 15.00

Florystyka ślubna i okolicznościowa

- Bukiet ślubny w kształcie łzy

- Bukiet ślubny konstrukcyjny

- Przypinki i korsarze

1

7

8

09.12.2011

8.15 – 15.00

Florystyka ślubna i okolicznościowa

- Wianki i pół-wianki

- Kosze

-

8

9

12.12.2011

8.15 – 15.00

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych i sezonowych

- Rozpoznawanie szkodników

- Sposoby zwalczania szkodników

- Dobieranie ziemi, środków pielęgnacyjnych i ochrony roślin.

- Projektowanie kompozycji roślinnych w ogrodach

5

3

10

13.12.2011

8.15 – 15.00

Florystyka okolicznościowa

- Stroiki świąteczne

- aranżacja wnętrz

-

8

11

14.12.2011

8.15 – 14.15

Florystyka żałobna

- Wiązanki pogrzebowe

1

6

12

15.12.2011

8.15 – 14.15

Florystyka żałobna

- Wieńce pogrzebowe

7

13

16.12.2011

9.00 – 14.00

Prezentacja i pokaz utrwalający omawiany materiał. Wykonanie kompozycji egzaminacyjnej oraz wypełnienie testu.

2

4

 

Razem

25

75

 

Do czasu zajęć zostały wliczone przerwy.

1 godzina zajęć = 45 minut

Miejsce realizacji zajęć:

O/ Skarżysko-Kamienna

ul. Rzemieślnicza 5

 

Opublikowano: 21.11.2011

 

DODATKOWY KURS ZAWODOWY

Już  wkrótce rozpocznie się dodatkowy kurs zawodowy „Florysta”

Kurs przewiduje 25 h teoretycznych oraz 75 h praktycznych. W sumie zostanie przeprowadzonych 100 h kursu

 

Tematyka Kursu:

Technologia materiału roślinnego

- Anatomia i fizjologia roślin

- Prezentacja rożnych grup systematycznych roślin

- Umiejętność rozpoznawania roślin

- Asortyment roślin ozdobnych

Podstawy organizacji stanowiska pracy i elementy obsługi klienta

- Organizacja codziennej pielęgnacji kwiatów

- Znajomość materiałów technicznych

- Poradnictwo dla klientów

Bukiet okolicznościowy

- Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach

- Technika układania – układ spiralny

Podstawowe przepisy BHP

Kompozycje w naczyniach

- Style w kompozycjach

- Aranżacje w naczyniach

Florystyka ślubna

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych i sezonowych

Florystyka żałobna

 

Opublikowano: 26.10.2011

 

HARMONOGRAM KURSU

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

 

 

Data i miejsce szkolenia

02.11.2011 - 28.11.2011

CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54

liczba godzin

100  h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

02.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-14.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

6

03.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-14.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

6

04.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-16.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

8

07.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-16.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

8

08.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-16.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

8

09.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-16.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

8

10.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-14.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

6

14.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-16.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

8

15.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

16.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

17.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

18.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

21.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

22.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-13.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

5

23.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-12.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

4

24.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-12.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

4

25.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-12.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

4

28.11.2011

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

8.00-12.00 (przerwa 15 min po każdej godz. dydaktycznej)

4 

 

Opublikowano: 17.10.2011

HARMONOGRAM KURSU

 

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

19.10.2011

Podstawy żywienia człowieka

15.30 – 19.25

21.10.2011

Minimum sanitarne

Wyposażenie techniczne

 

 

11.00 – 18.25
(obiad: 13.00)

24.10.2011

Wyposażenie techniczne

BHP

 

 

9.00 – 16.25

(obiad o 13.00)

25.10.2011

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

10.00 – 12.15

26.10.2011

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

15.30 – 19.25

27.10.2011

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

15.30 – 19.25

28.10.2011

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

11.00 – 18.25
(obiad: 13.00)

31.10.2011

Podstawy żywienia człowieka

15.30 – 17.55

03.11.2011

Zajęcia praktyczne

15.30 – 19.25

04.11.2011

Zajęcia praktyczne

11.00 – 18.25
(obiad: 13.00)

07.11.2011

Zajęcia praktyczne

9.00 – 16.25

(obiad o 13.00)

08.11.2011

Zajęcia praktyczne

10.00 – 12.15

09.11.2011

Zajęcia praktyczne

10.00 – 13.00

10.11.2011

Zajęcia praktyczne

15.30 – 19.25

14.11.2011

Organizacja przyjęć okolicznościowych

8.00 – 14.00

15.11.2011

Zajęcia praktyczne

10.00 – 12.15

16.11.2011

Organizacja przyjęć okolicznościowych

8.00 – 14.00

17.11.2011

Zajęcia praktyczne

15.30 – 19.25

18.11.2011

Zajęcia praktyczne

11.00 – 18.25
(obiad: 13.00)

21.11.2011

Zajęcia praktyczne

9.00 – 12.10

 

Opublikowano: 14.10.2011

 

ROZPOCZYNAMY KURS KUCHARZA Z OBSŁUGA PRZYJAC OKOLICZNOSCIOWYCH

W dniu 19 października 2011 r. rozpocznie się kurs Kucharza.

W ramach kursu łącznie zostanie przeprowadzonych 120 godzin: w tym 56 godz. teorii i 64 godz. praktyki, Tematyka poruszana na kursie będzie następująca:

- Podstawy żywienia człowieka

- Minimum sanitarn

- Wyposażenie techniczne

- BHP

- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

- Podstawy żywienia człowieka

- Organizacja przyjęć okolicznościowych

Zajęcia praktyczne

 

Opublikowano: 13.10.2011

 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 100 ZŁ DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

W dniu 4 października 2011 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w tut. ośrodku wniosek o przyznanie ww. pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Opublikowano: 28.09.2011

OFERTY PRACY z dnia 28.09.2011

 

NAZWA STANOWISKA: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Termin składania aplikacji:  Do 30.01.2012

miejsce pracy;  SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: POMOC KUCHENNA

Termin składania aplikacji : Do 30.01.2012

miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: POMOC KUCHARZA/ KOMBI DRIVE

Termin składania aplikacji: Do 30.01.2012

miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: KELNER/KA

Termin składania aplikacji: Do 30.01.2012

miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

więcej na www.pupskarzysko.pl

 

Opublikowano: 26.09.2011

KIELCEKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Zapraszamy do kieleckiego inkubatora ekonomii społecznej (KIES)

W ramach projektu będą wspierane:

osoby fizyczne: 32 godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomi społecznej, m. In.:

- formo-prawne aspekty działalności w sektorze ES

- możliwości finansowania działań przez podmioty ES

- indywidualne i grupowe spotkania doradcze

- seminaria partnerskie

 

Podmioty ekonomi społecznej:

- zapewnienie wsparcia techniczno- administracyjnego

- obsługa Ksiegowa

- doradztwo

 

Siedziba KIES

Al. Solidarności 15 a, 25-323 Kielce

Tel. 41 344 51 61

www.inkubator.sir.com.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

 

 

Opublikowano: 18.08.2011

Klub Pracy

Klub Pracy jest jedną z form pomocy w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Celem  działań podejmowanych w ramach Klubu Pracy jest umożliwienie wszystkim osobom bezrobotnym  i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.

 

Dla kogo Klub Pracy?

Z Klubu Pracy mogą korzystać wszystkie chętne osoby bezrobotne i poszukujące pracy a zwłaszcza:

•    jeśli jesteś osobą długotrwale bezrobotną

•    jeśli czujesz się zagubiony na rynku pracy i nie rozumiesz jego     mechanizmów

•    chcesz szukać pracy, ale nie wiesz od czego zacząć i jak szukać by   ją znaleźć,

•    nie wiesz jak rozmawiać z pracodawcą,

•    nie potrafisz zredagować cv i listu motywacyjnego

•    paraliżuje Cię strach i stres na form grupy

 

W czym możemy Ci pomóc?

Poprzez metody ćwiczeń grupowych, indywidualnych, wykładów i dyskusji możesz:

•    poznać i zrozumieć procesy rządzące rynkiem pracy

•    poznać sposoby skutecznego poszukiwania pracy

•    poznać swoje mocne i słabe strony

•    przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

•    poznać zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych

•    skorzystać z komputera i internetu

•    przełamać stres

•    nawiązać kontakty i nowe przyjaźnie.

 

Co zyskasz?

•     wiarę we własne umiejętności i możliwości

•     wiedzę, która ułatwi Ci poruszanie się po rynku pracy

•     nowych znajomych, którzy tak jak Ty jeszcze nie mają pracy

 

Gdzie?

Klub Pracy działa w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku Kamiennej znajduje się w Salach Dolnych (wejście od strony ul. Pięknej). Dysponuje dwoma salami: konferencyjno-wykładową oraz pracownią komputerową z dostępem do internetu oraz zapleczem socjalnym. Sale wyposażone są w sprzęt multimedialny przeznaczony dla uczestników zajęć w Klubie i Lidera prowadzącego zajęcia.

 

Opublikowano: 09.08.2011

HARMONOGRAM KURSU PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Szkolenie: „Przedstawiciel  handlowy z prawem jazdy kat. B”

 

 

L. p.

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

 

1.

16.08.2011

9.00-15.30

Moduł Przedstawiciel Handlowy

Mariusz Rudnicki

 

2.

17.08.2011

9.00-15.30

3.

18.08.2011

9.00-15.30

4.

19.08.2011

9.00-15.30

5.

22.08.2011

9.00-15.30

6.

23.08.2011

10.00-13.00

Moduł Prawo Jazdy Kat. B Teoria

Szkoła Jazdy

„Petrus”

 

7.

24.08.2011

10.00-13.00

8.

25.08.2011

10.00-13.00

9.

26.08.2011

10.00-13.00

10.

29.08.2011

10.00-13.00

11.

30.08.2011

10.00-13.00

12.

31.08.2011

10.00-13.00

13.

01.09.2011

10.00-13.00

 

02.09.2011

 

Cześć praktyczna

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

1. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

26-110 Skarżyski-Kamienna  Ul. Rzemieślnicza 5

Tel. 041/ 2515 560

 

2.  Szkoła Jazdy „ Petrus”

26-110 Skarżysko-Kamienna ul Norwida 8

 

Opublikowano: 20.07.2011

ZAWODY CENIONE NA RYNKU PRACY

ZAWODY, KTÓRE BĘDĄ POSZUKIWANE I CENIONE:

 1. Handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej, internetowej.
 2. Inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki.
 3. Finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami.
 4. Informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń.
 5. Doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy ).
 6. Specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi.
 7. Biotechnicy i biotechnologowie.
 8. Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci.
 9. Nauczyciele języków obcych i tłumacze.

 

Na zatrudnienie mogą też liczyć fachowcy świadczący usługi:

 1. Fryzjerzy i kosmetyczki.
 2. Pracownicy przemysłu spożywczego.
 3. Robotnicy budowlani (do robót wykończeniowych).
 4. Sprzedawcy i handlowcy.Opublikowano: 11.07.2011

JUŻ WKRÓTCE ROZPOCZNĄ SIĘ KURSY ZAWODOWE

Już w wkrótce odbędą się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”. Dziewięciu beneficjentów projektu zostanie skierowanych na następujące kursy:

 

Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B- lub nazwie zbliżonej - dla 7 osób.

Kurs Kucharza z obsługa przyjęć okolicznościowych – dla 1 osoby.

Kurs Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej- dla 1 osoby

 

Opublikowano: 23.06.2011

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W dniu 17 czerwca 2011 r. zakończyły się warsztaty Trening Kompetencji Społecznych w wymiarze 54 h. na warsztatach poruszona była następująca tematyka:

 

 • Komunikacja – przebieg procesu komunikacji, sposoby komunikowania
 • Znalezienie swoich mocnych i słabych punktów, praca nad ich doskonaleniem
 • Przełamywanie barier emocjonalnych uczestników, walka ze stresem
 • Tworzenie biznes-planu
 • Aspekty formalno-prawne zakładania własnej działalności
 • Źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

 

Opublikowano: 09.06.2011

FILM O PRACOWNIKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowa produkcja Dwójki nosi tytuł "Głęboka woda" i porusza bolesne i trwałe problemy społeczne, takie jak: alkoholizm, przemoc domowa, narkomania, bezrobocie, ale również nowe problemy polskiego społeczeństwa dotyczące m.in. imigrantów ze Wschodu, mniejszości romskiej czy też "sierot" dzieci polskich emigrantów. Serial pokazuje także nie mniej emocjonujące życie prywatne głównych bohaterów, które przeplata się z pracą w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Trzynastoodcinkową produkcję widzowie Dwójki zobaczą jesienią, ale już 14 czerwca o 20.40 zostanie wyemitowany pilot nowego serialu, "Głęboka woda".

 

Opublikowano: 31.05.2011

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 25 maja 2011 r. zakończyły się warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 18 h. na warsztatach poruszona była następująca tematyka:

 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Symulacje rozmów z pracodawcą
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • Skuteczne poszukiwanie ofert pracy

 

Opublikowano: 20.05.2011

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Indywidualne wsparcie Psychologiczne

Data i miejsce szkolenia

20.06.2011 - 29.06.2011

Świetlica wiejska Łączna 115,

26-140 Łączna

 

liczba godzin

27 h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

20.06.2011

Zajęcia indywidualne z psychologiem

9.00-14.00

 

6

(2 osoby po 3 godziny)

Dariusz Jaworski

21.06.2011

Zajęcia indywidualne z psychologiem

9.00-14.00

 

6

(2 osoby po 3 godziny)

Dariusz Jaworski

27.06.2011

Zajęcia indywidualne z psychologiem

9.00-14.00

 

6

(2 osoby po 3 godziny)

Dariusz Jaworski

28.06.2011

Zajęcia indywidualne z psychologiem

9.00-14.00

 

6

(2 osoby po 3 godziny)

Dariusz Jaworski

29.06.2011

Zajęcia indywidualne z psychologiem

9.00-11.15

 

3

(1 osoba )

Dariusz Jaworski
 

 

Opublikowano: 18.05.2011

HARMONOGRAM TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Trening kompetencji społecznych

Data i miejsce szkolenia

06.06.2011 - 17.06.2011

Świetlica wiejska Łączna 115,

26-140 Łączna

 

liczba godzin

54 h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

06.06.2011

Komunikacja – przebieg procesu komunikacji, sposoby komunikowania

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Dariusz Jaworski

07.06.2011

Znalezienie swoich mocnych i słabych punktów, praca nad ich doskonaleniem

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Dariusz Jaworski

09.06.2011

Przełamywanie barier emocjonalnych uczestników, walka ze stresem

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

2

Dariusz Jaworski

4

10.06.2011

Tworzenie biznes-planu

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk

13.06.2011

Tworzenie biznes-planu

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk

14.06.2011

Aspekty formalno-prawne zakładania własnej działalności

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk

15.06.2011

Aspekty formalno-prawne zakładania własnej działalności

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk

16.06.2011

Źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk

17.06.2011

Źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

Ewa Adamczyk
 

 

Opublikowano: 16.05.2011

HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Warsztaty z doradcą zawodowym

Data i miejsce szkolenia

24.05.2011 - 26.05.2011

Świetlica wiejska Łączna 115,

26-114 Łączna

 

liczba godzin

18 h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

24.05.2011

Autoprezentacja na rynku pracy

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

3

Natalia Jezierska

Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

3

25.05.2011

Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

1

Natalia Jezierska

Symulacje rozmów z pracodawcą

3

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

2

26.05.2011

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

9.00-14.00

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

2

Natalia Jezierska

Skuteczne poszukiwanie ofert pracy

4
 

 

Opublikowano: 13.05.2011

ROZPOCZYNAMY WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W czerwcu 2011 r. rozpoczną się warsztaty realizowane w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

 1. Warsztaty treningu kompetencji społecznych w wymiarze 54 h
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze 27 h
 3. Warsztaty z doradca zawodowym w wymiarze 18 h

 

Opublikowano: 09.05.2011

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

 

9 maja Dzień Unii Europejskiej zwany jest także Dniem Schumana (Schuman Day) od deklaracji Ministra Spraw Zagranicznych Francji Roberta Schumana, z dnia 9 maja 1950 roku, która dała podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. 5 maja 1949 zawiązała się natomiast Rada Europy. Z okazji rocznicy utworzenia Rady Europy obchodzony jest Dzień Europy.


Historia - Deklaracja Schumana - Po Drugiej Wojnie Światowej, konflikcie, który zruinował prawie cały kontynent, stało się jasne, że należy przedsięwziąć wszelkie środki aby zapobiec kolejnym, podobnie tragicznym wydarzeniom. W tym celu Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman w dniu 9 maja 1950 roku zaproponował powołanie pierwszej w historii, ponadnarodowej (francusko-niemieckiej) organizacji sprawującej kontrolę nad wydobyciem i produkcją głównych surowców strategicznych - węgla i stali. Zaproponowana przez Schuman'a Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) (ang: European Coal and Steel Community, w skrócie ECSC) była jedną z inicjatyw dającą podwaliny pod dzisiejszą Unię Europejską i powstała ostatecznie na mocy traktatu paryskiego 18 kwietnia 1951 roku. W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Unia Europejska w dzisiejszym kształcie powstała na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 roku.

 

 

Opublikowano: 21.04.2011

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Doznajcie w te Święta wyjątkowego szczęścia
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny
otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei.

Życzy Kadra GOPS
Opublikowano: 14.04.2011

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów marketingu, maklerów giełdowych i innych. Niektóre z tych profesji nadal są zawodami przyszłości, o innych zapomnimy.

 

W wyniku analiz przeprowadzonych w Polsce, wiadomo, że drastycznie spada, w wyniku redukcji zatrudnienia, liczba górników, hutników, pracowników transportu, przemysłu paliwowego, przemysłu przetwórczego, lekkiego, tartacznego itp. Te same prognozy wskazują na rozwój (za 10-15 lat lub wcześniej) zatrudnienia w obszarach do tej pory słabo obsadzonych. Ma na to wpływ rozwój naszego społeczeństwa w dziedzinach związanych z: badaniami naukowymi, prawem, zdrowiem, oświatą, różnego rodzaju doradztwem, mediami, informacją, itp.

 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

 

 1. Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi.
 2. Techniczny personel obsługi komputerów.
 3. Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego.
 4. Fizycy, chemicy i pokrewni.
 5. Gospodarze budynków, zmywacze szyb itp..
 6. Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle.
 7. Informatycy.
 8. Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych.
 9. Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych.

10.  Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali i materiałów pokrewnych.

11.  Pracownicy usług ochrony.

12.  Pracownicy ds. Finansowych i statystycznych.

13.  Specjalności ds. Biznesu.

14.  Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy.

15.  Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu.

16.  Architekci, inżynierowie i pokrewni.

17.  Ładowacze nieczystości i pokrewni.

18.  Pozostali pracownicy obsługi biurowej.

19.  Pracownicy opieki osobistej i pokrewni.

20.  Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

 

 

Opublikowano: 06.04.2011

ZAWODY POSZUKIWANE W UNII EUROPEJSKIEJ

W większości państw UE najbardziej poszukiwani są pracownicy fizyczni, a w szczególności sezonowi (zbiory owoców, warzyw, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia). Niektóre kraje chętnie przyjmują pracowników z wysokimi kwalifikacjami: informatyków, inżynierów czy lekarzy.

Zawody, których przedstawiciele są w danym kraju najbardziej poszukiwani to:

Austria – w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojowi.

Belgia – w Brukseli: urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki.

Dania – głównie lekarze, pielęgniarki i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy.

Francja – zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy.

Finlandia – branża IT (programiści specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny.

Grecja – praca sezonowa w turystyce oraz marynarce i inżynierowie budowlani.

Hiszpania – branża ogrodniczo – rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci.

Irlandia – informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny.

Niemcy – budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy.

Portugalia – rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy.

Szwecja – rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny.

Wielka Brytania – turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele.

Włochy – pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia.

Luksemburg – pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy).

 

Opublikowano: 31.03.2011

Rekrutacja zakończona

W dniu 30.03.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zakończył rekrutację do projektu systemowego 2011. Do projektu zrekrutowano 9 Beneficjentów Ostatecznych w tym 5 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Opublikowano: 08.03.2011

Dzień Kobiet

Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzy Wam ....

wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

Zespół GOPS Łączna

 

Opublikowano: 22.02.2011

RELACJA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNO- REKRUTACYJNEGO

W dniu 18 lutego 2011 r w Świetlicy Wiejskiej w Łącznej odbyło sie spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do projektu systemowego 2011 "Dziś szansą na lepsze jutro".

Uczestnicy spotkania uzyskali informacje na temat zadań, które będą realizowane w ramach projektu. Szczegółowo został omówiony formularz zgłoszeniowy oraz kryteria przystąpienia do projektu. Zainteresowaniu udziałem w projekcie wypełnili formularze zgłoszeniowe oraz ankiety oczekiwań. Wstępnie zaczęto również deklarować udział w poszczególnych kursach zawodowych.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Opublikowano: 03.02.2011

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym 2011 "Dziś szansą na lepsze jutro" zapraszamy na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne które odbędzie się 18 lutego 2011 r.  (piątek) o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łącznej (Przy GOPS w Łącznej) Łączna 115, 26-140 Łączna.

 

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione:

- cele i zadania projektu,

- sposób wypełniania formularza zgłoszeniowego

- sposób rekrutacji

 

Opublikowano: 27.01.2011

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „ DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego 2011.

Grupę docelową projektu będzie tworzyć 9 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia GOPS w Łącznej, zamieszkujących gminę Łaczna. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w biurze projektu w GOPS Łaczna 115, 25-140 Łączna oraz w zakładce Dokumenty do pobrania.

Więcej informacji w zakładce Projekt systemowy - Rekrutacja

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

Opublikowano: 14.01.2011

 

STARTUJEMY Z PROJEKTEM 2011


Gmina Łączna /Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Łącznej rozpoczął realizacje projektu systemowego na rok 2011 "Dziś szansą na lepsze jutro".

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Wszystkie działania projektowe współfinansowane będą przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Cel ten będzie osiągnięty poprzez:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym szczególności wsparcia osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,

- zwiększenie samooceny

- poprawienie sytuacji społeczno-materialnej

- zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie się od pomocy społecznej

- pobudzenie postaw przedsiębiorczości.

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79