Wspieramy rodziny w Gminie Łączna

 

 

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIAŚwietlica środowiskowa - Zagórze


Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

18.11.2019r (poniedziałek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 17.00 – 18.00

1

Agnieszka Cywińska

26.11.2019r (wtorek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 16.00 – 19.00

3

Agnieszka Cywińska

28.11.2019r (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Agnieszka Cywińska

29.11.2019 (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Agnieszka Cywińska

05.12.2019r (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 - 19.00

4

Agnieszka Cywińska

10.12.2019 (wtorek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 16.00 – 19.00

3

Agnieszka Cywińska

11.12.2019 (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 - 19.00

4

Agnieszka Cywińska

19.12.2019 (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 - 19.00

4

Agnieszka Cywińska

20.12.2019 (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 - 19.00

4

Agnieszka CywińskaŚwietlica środowiskowa - Zagórze

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

25.11.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil Klamczyński

02.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil Klamczyński

09.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil Klamczyński

16.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil Klamczyński

23.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil Klamczyński

30.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 17.00 – 18.30

2

Kamil KlamczyńskiŚwietlica środowiskowa - Zagórze

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

20.11.2019r (środa)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.00 – 16.30

2

Jolanta Góźdź

27.11.2019r (środa)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.00 – 16.30

2

Jolanta Góźdź

04.12.2019r (środa)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.00 – 16.30

2

Jolanta Góźdź

11.12.2019 (środa)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.00 – 16.30

2

Jolanta Góźdź

18.12.2019 (środa)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.00 – 16.30

2

Jolanta GóźdźŚwietlica środowiskowa – Czerwona Górka

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

15.11.2019 (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

22.11.2019r (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

28.11.2019r (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

29.11.2019 r. (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

06.12.2019r (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

13.12.2019 (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

19.12.2019 (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

20.12.2019 (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

27.12.2019 (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona BerusŚwietlica środowiskowa – Czerwona Górka

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

25.11.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

02.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

09.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

16.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

23.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

30.12.2019r (poniedziałek)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil KlamczyńskiŚwietlica środowiskowa – Czerwona Górka

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

19.11.2019r (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta Góźdź

26.11.2019r (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta Góźdź

03.12.2019r (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta Góźdź

10.12.2019 (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta Góźdź

17.12.2019 (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta Góźdź

31.12.2019 (wtorek)

Zajęcia teatralno - muzyczne

godz. 15.30 – 17.00

2

Jolanta GóźdźŚwietlica środowiskowa – Klonów

 

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

27.11.2019r.(środa)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

04.12.2019r (środa)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

11.12.2019r (środa)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil Klamczyński

18.12.2019r (środa)

informatyka

godz. 15.20 – 16.50

2

Kamil KlamczyńskiŚwietlica środowiskowa – Klonów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

20.11.2019 (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

21.11.2019r (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

27.11.2019r (wtorek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

04.12.2019r (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

05.12.2019 (piątek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

11.12.2019 (środa)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

12.12.2019 (czwartek)

Wsparcie psychologiczne

godz. 15.00 – 19.00

4

Iwona Berus

 

 

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN ŚWIETLICY

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Łącznej ogłasza nabór na stanowisko opiekun świetlicy środowiskowej w Klonowie.

Praca na umowę o pracę (1/2 etatu) w okresie od momentu podpisania umowy (grudzień 2019 do 30 kwietnia 2022r.)

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
  2. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.
  3. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem, wyposażeniem
  4. Współpraca z koordynatorem projektu.
  5. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.
  6. Organizowanie działalności administracyjno-gospodarczej, np. prowadzenie dokumentacji świetlicy, składanie zapotrzebowania na zakup określonych materiałów czy narzędzi pracy itp.
  7. Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
  8. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy.
  9. Dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy.

Zakres Pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu

 

Miejsce wykonywania pracy: Klonów

 

Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

 

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

 

- wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytuły egzekucyjnego,

 

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty:

−     życiorys(CV),

−     kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje – potwierdzone za zgodność z oryginałem,

−      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

−     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

−     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

−     oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

−     dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Termin i miejsce składania ofert:

Od 20.11.2019r do 27.11.2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych utworzonych w ramach projektu "Wspieramy rodziny w gminie Łączna".

Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem.

Aby wziąć udział w projekcie należy wyplenić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Formularz jest dostępny w wersji papierowej w Zespole Szkół w Łącznej w wersji elektronicznej na stronie

http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=35

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna”

 

W dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Łączna, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W ramach projektu zaplanowano utworzenie trzech świetlic środowiskowych
na terenie gminy w miejscowościach: Zagórze, Klonów i Czerwona Górka. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem. W świetlicach prowadzone będą zajęcia dla dzieci:

•          pomoc w odrabianiu lekcji,

•          zajęcia z języka angielskiego,

•          zajęcia z informatyki,

•          zajęcia plastyczne,

•          zajęcia kulinarne.

 

Dla rodziców przewidziano następujące formy wsparcia:

•          spotkania z psychologiem,

•          wsparcie prawnika.

Koszt całkowity projektu: 1 976 113,25 zł

Wartość dofinansowania łącznie: 1 826 133,09 zł, co stanowi 92,41%

- środki europejskie: 1 679 696,26 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa: 146 436,83 zł

Wkład własny Gminy: 149 980,16 zł

Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2022

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79