Projekt systemowy 2015

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”. Podczas spotkania uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział
w realizowanych działaniach oraz paczki z artykułami spożywczymi i środkami czystości.

Projekt „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” był realizowany od stycznia do sierpnia 2015r. Działania, jakie były w tym okresie realizowane skierowany był do mieszkańców Gminy Łączna – osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Wsparciem w ramach działań zostało objętych 8 osób w tym 3 mężczyzn i 5 kobiet.  Uczestnicy projektu przez 8 miesięcy brali udział w warsztatach/kursach mających na celu podniesienie ich aktywizacji zawodowej. Działania, jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu to:

 • spotkania indywidualne z psychologiem (48 godz.)
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (24 godz.),
 • trening kompetencji społecznych (36 godz.)
 • spotkania grupowe z doradcą (12 godz.)
 • kursy zawodowe

Uczestnicy brali udział w 4 kursach:

- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy KAT B – 2 osoby

- Prawo jazdy KAT C – 3 osoby

- Florysta – 2 osoby

- Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych – 8 osób

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

KURSY ZAWODOWE ZAKOŃCZONE

Z końcem lipca zakończono organizację kursów zawodowych w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”. Uczestnicy projektu brali udział w następujących kursach

 1. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B (3 osoby)
 2. Prawo jazdy KAT C (3 osoby)
 3. Florysta (2 osoby)
 4. Kurs podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych (8 osób)

Uczestnicy podczas kursów mieli zagwarantowany ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe. Kursy zawierały część teoretyczną raz praktyczną. Każdy uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w wsparciu.

 

KURSY ZAWODOWE

Uczestnicy projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO biorą udział w kursach zawodowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy rodzaje kursów

 1. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B
 2. Prawo jazdy KAT C
 3. Florysta.

Harmonogram Kurs Florysta

Data realizacji szkolenia/kursu

Przedmiot/Forma zajęć

Godziny realizacji

Liczba godzin

13.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

14.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

15.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

16.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

17.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

20.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30 – 15.00

8

21.07.2015

Florysta  – zajęcia teoretyczne

8.30  - 15.00

8

22.07.2015

Florysta  – zajęcia praktyczne

8.30  - 15.00

8

23.07.2015

Florysta  – zajęcia praktyczne

8.30  - 15.00

8

24.07.2015

Florysta  – zajęcia praktyczne

8.30  - 15.00

8

Harmonogram Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy KAT B

Data realizacji szkolenia/kursu

Przedmiot/Forma zajęć

Godziny realizacji

Liczba godzin

23.06.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

9.00 – 16.00

8

24.06.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

9.00 – 16.00

8

25.06.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

9.00 – 15.00

7

26.06.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

9.00 – 15.00

7

29.06.2015 – 31.07.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B  - Praktyczna nauka jazdy

9.00 – 16.00

30 godzin/

osoba

13.07.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

8.00 – 16.00

10

14.07.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

8.00 – 16.00

10

15.07.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

8.00 – 16.00

10

16.07.2015

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

kat. B - zajęcia teoretyczne

8.00 – 16.00

10

 

Podsumowanie warsztatów z doradcą, psychologiem oraz trening kompetencji społecznych

Za nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestnicy projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” brali udział w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. W ramach projektu zorganizowano:

12 godz. szkoleń z doradcą zawodowym, podczas których poruszono następujące kwestie: -

 • etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • metody poszukiwania pracy,
 • analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań,
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,
 • analiza rynku pracy.

24 godz. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (3 h/os) Podczas spotkań doradca indywidualnie wspólnie z Beneficjentem określił jego mocne i słabe strony oraz pomógł w wyborze kursu zawodowego.

36 godz. szkoleń Treningu Kompetencji Społecznych, podczas których poruszono następujące kwestie: - metody poszukiwania pracy,

 • zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na jej uruchomienie,
 • umiejętność planowania,
 • radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
 • umiejętności interpersonalne.

48 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego (6 h/os) Celem spotkań było podniesienie własnej samooceny. Uczestnicy dzięki spotkaną wzmocnili wiarę w siebie.

------------------------------------------------------------------------------------------

„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – informacje o projekcie

Od stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizuje projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany jest do mieszkańców gminy pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej.

Zadaniem projektu jest aktywizacji zawodowa i społeczna 8 uczestników projektu (3 mężczyzn i 5 kobiet)

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Grupowe szkolenia  z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań:

- metody poszukiwania pracy,

- etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

- przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

- analiza rynku pracy.

2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.

3. Treningu Kompetencji Społecznych Tematyka spotkań:

- zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na jej uruchomienie,

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

4. Indywidualne  wsparcia psychologicznego. Celem spotkań jest podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

5. Kursy zawodowe. Dobrane indywidualnie podczas spotkań z doradcą.

Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie promocyjno – rekrutacyjne

W ostatni piątek 13 marca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odbyło się spotkanie promocyjno – rekrutacyjne do projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

W spotkaniu wzięły udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy z terenu Gminy Łączna, które chcą zwiększyć zwoje kwalifikacje i tym samym szanse na rynku pracy. Podczas spotkania osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniły formularze zgłoszeniowe. Na ich podstawie oraz analizy sytuacji każdego potencjalnego uczestnika zostanie podjęta decyzja o przyjęciu do projektu.

Podczas spotkaniu uczestnicy otrzymali informację na temat zasad realizacji projektu oraz formach wsparcia. Przypomnijmy, iż projekt DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie będzie brało udział 8 osób w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu uczestnicy będą brali udział w następujących formach wsparcia:

 • grupowe i indywidualne w warsztaty z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • trening kompetencji społecznych
 • kurs zawodowy

 

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79