Projekt systemowy 2014

 

Podsumowanie projektu "DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

W miniony piątek (05.12.2014) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odbyło się uroczyste zakończenie projektu pod nazwą: „Dziś szansą na lepsze jutro”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w osobie Wójta Romualda Kowalińskiego, Sekretarza Mirosława Kopytka i Pani Skarbnik Alicji Miernik.

W ramach projektu 8 uczestników zostało objętych wsparciem szkoleniowo- doradczym oraz finansowym. W lipcu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz treningu kompetencji społecznych. Podczas warsztatów uczestnicy poznali aktualne trendy na rynku pracy, techniki i metody walki ze stresem, nauczyli się konstruować CV oraz list motywacyjny. Kolejnym etapem projektu były kursy zawodowe. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym wybrali kursy. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs przygotowujący do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, na który zdecydowało się sześć osób. Pozostałe2 wybrały kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych i prawo jazdy kategorii C.

W listopadzie zorganizowano dodatkowo warsztaty z doskonalenia i kreowania wizerunku oraz kurs z obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz innych urządzeń biurowych. Ostatnim działaniem, jakie zostało zrealizowane w ramach projektu był zakup paczek żywnościowo – higienicznych, które zostały wręczone podczas spotkania podsumowującego.

Uczestnicy projektu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

RUSZAJĄ KURSY ZAWODOWE

Od października ruszają kursy zawodowe w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

  • Kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (80 godzin)
  • Kurs Prawo jazdy kat C (50 godzin)
  • Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego (80 godzin)

Celem kursów jest zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Poza zajęciami teoretycznymi przeprowadzone zostaną również zajęcia praktyczne

------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ZAKOŃCZONE

We wrześniu zakończono realizację warsztatów umiejętności społecznych. Przez kilka ostatnich tygodni 8 uczestników projektu (2 mężczyzn i 6 kobiet) brało udział m.in. w warsztatach z doradcą zawodowych i psychologiem oraz w warsztatach z treningu kompetencji społecznych. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu nabyli nowych umiejętności m.in.:

- przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

- analizy rynku pracy.

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

26.08.2014r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 – 15.00

16

27 08 2014.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 - 15.00

16

 

 

 

 

 

__________________________________________

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Trening kompetencji społecznych

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

21.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

22.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

23.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

24.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

25.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

28.07.2014r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

SZKOLENIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Doradztwo zawodowe- grupowe

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

29.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

30.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

31.07.2014

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

__________________________________________

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

11.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

12.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

13.08.2014

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

8

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – informacje o projekcie

Od stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizuje projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany jest do mieszkańców gminy pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej.

Zadaniem projektu jest aktywizacji zawodowa i społeczna 8 uczestników projektu (2 mężczyzn i 6 kobiet)

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Grupowe szkolenia  z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań:

- metody poszukiwania pracy,

- etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

- przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

- analiza rynku pracy.

2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.

3. Treningu Kompetencji Społecznych Tematyka spotkań:

- zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na jej uruchomienie,

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

4. Indywidualne  wsparcia psychologicznego. Celem spotkań jest podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

5. Kursy zawodowe. Dobrane indywidualnie podczas spotkań z doradcą.

Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

____________________________

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2014

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie
„Dziś szansą na lepsze jutro” mającym na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

- zameldowane na terenie gminy Łączna,

- będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy,

- korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej lub pod nr tel. (41) 254-84-79

____________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 2013

Chcesz skorzystać z porad specjalistów, którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu Łączna 115, 26-140 Łączna

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79