Projekt systemowy 2013


__________________________________________

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2013

W dniu 10 grudnia 2013 r odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” edycja 2013

 

W ramach projektu zorganizowano:

18 h szkoleń z doradcą zawodowym (3 dni po 6 h) o tematyce:

- Metody poszukiwania pracy

- Etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

- Analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań.

- Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.

- Analiza rynku pracy

 

11 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 h/os)

Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.,

 

 

36 h szkoleń Treningu Kompetencji Społecznych ( 6 dni po 6 h) o tematyce:

- zakładania własnej działalności gospodarczej

- Pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

- komunikacji interpersonalnej.

 

44 h indywidualnego wsparcia psychologicznego (4 h/os w sesjach maksymalnie do 2 h

Celem spotkań jest poprawa własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo.

 

12h  Szkolenie kreowanie wizerunku

Indywidualne konsultacje kosmetyczne

 

Kursy zawodowe:

Opiekunka dziecięca

Prawo jazdy kat C

Magazynier z obsługa wózka widłowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

__________________________________________

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA

 

L.p.

Data realizacji
szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

1.

18.11.2013r.
poniedziałek

Podstawy obsługi komputera

9.00 - 15.30

 

8

2.

19.11.2013r.
wtorek

Podstawy obsługi komputera

9.00 - 15.30

 


8

3.

20.11.2013r.
środa

 

Podstawy obsługi komputera

9.00 - 15.30

 


8

4.

21.11.2013r.
czwartek

 

Podstawy obsługi komputera

9.00 - 15.30

 


8

5.

22.11.2013r.
piątek

 

Podstawy obsługi komputera

 

9.00 - 15.30

 


8

__________________________________________

HARMONOGRAM SZKOLENIA Z KOSMETYCZKĄ

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

12.11.2013

Autoprezentacja i wizaż (zajęcia grupowe)

8.00-14.00

 

6

13.11.2013

Autoprezentacja i wizaż (zajęcia grupowe)

8.00-14.00

 

6

14.11.2013

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (3 osoby)

8.00-15.30

 

 

2,5h/os

15.11.2013

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (3 osoby)

8.00-15.30

 

2,5h/os

__________________________________________

DODATKOWE SZKOLENIA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej w ramach oszczędności powstałych w projekcie „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” przeprowadzi dodatkowe szkolenia

Szkolenie/ Kurs Podstawy obsługi komputera lub nazwie zbliżonej dla 11 uczestników/uczestniczek projektu

minimalny zakres tematyczny

a)      Microsoft Windows. Obejmuje wstęp dotyczący obsługi komputera, przyswojenie podstawowych funkcji związanych z poprawną pracą w systemie oraz możliwości późniejszego wykorzystania poznanych wiadomości w praktyce.

b)      Microsoft Word. Obsługa profesjonalnego edytora tekstu, jakim jest MS Word, to przede wszystkim możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów tekstowych i pism wraz z późniejszą ich modyfikacją oraz indywidualnym określaniem stylistyki.

c)      Microsoft Excel. Część dotycząca obsługi arkusza kalkulacyjnego to przede wszystkim własnoręczne tworzenie tabeli, zestawień, automatycznie modyfikowalnych w trakcie pracy, jak również późniejsza ich analiza poprzez filtrowanie danych czy graficzną prezentację w postaci wykresów.

d)      Internet. Część obejmująca obsługę Internetu, to wykorzystanie tego tak popularnego w ostatnich czasach narzędzia do indywidualnych potrzeb i funkcji.

e)      Podstawy poczty elektronicznej (e-mail) obsługa programu pocztowego, tworzenie wiadomości, załączniki, książka adresowa

 

12h  Szkolenie kreowanie wizerunku dla 11 uczestników projektu (2 dni x 6 h)

O tematyce

a)      Rola wyglądu w porozumiewaniu się

b)      Dobór ubioru do okazji

c)      Autoprezentacja,

d)      Savoir-vivre w miejscu pracy

 

Indywidualne konsultacje kosmetyczne dla 6 uczestniczek projektu

O tematyce

a)      Analiza budowy fizycznej twarzy i okolic.

b)      Makijaż brwi oczu, ust

c)      Dobór kolorów- w zależności od karnacji, koloru oczu i włosów.

d)      Przygotowanie skóry do makijażu.

e)      Technika wykonania makijażu.

f)       Dobór ubioru do sylwetki

g)      Zakup zestawu kosmetyków indywidualnie dobranych do typu cery (minimum: krem do twarzy, podkład, puder, mascara, cienie do powiek, pomadka)

_________________________________________

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

L.p.

Data realizacji
szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

1.

14.10.2013r.
poniedziałek

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00)

8

2.

15.10.2013r.
wtorek

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

3.

16.10.2013r.
środa

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

4.

17.10.2013r.
czwartek

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

5.

18.10.2013r.
piątek

Dziecko w poszczególnych okresach rozwoju − opieka i wychowanie

 

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

6.

21.10.2013r.
poniedziałek

Dziecko w poszczególnych okresach rozwoju − opieka i wychowanie

 

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

7.

22.10.2013r.
wtorek

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

8.

23.10.2013r.
środa

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

9.

24.10.2013r.
czwartek

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

2

Dziecko w poszczególnych okresach rozwoju − opieka i wychowanie

 

6

10.

25.10.2013r.
piątek

Dziecko w poszczególnych okresach rozwoju − opieka i wychowanie

 

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

11.

28.10.2013r.
poniedziałek

Umiejętności wspomagające pracę opiekunki

 

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

12.

29.10.2013r.
wtorek

Bezpieczeństwo dziecka i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

13.

30.10.2013r.
środa

Bezpieczeństwo dziecka i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

9.00 - 15.30

(przerwa:

11.15-11.30,
13.45-14.00

8

14.

31.10.2013r.
czwartek

Bezpieczeństwo dziecka i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

9.00 – 13.30

(przerwa:

10.30-10.45

2

Umiejętności wspomagające pracę opiekunki.

 

2

Dziecko w poszczególnych okresach rozwoju − opieka i wychowanie

2

_________________________________________

HARMONOGRAM SZKOLENIA

MAGAZYNIER Z OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

10.09.2013

Wiadomości o dozorze technicznym.

9.00-15.00

4

Marek Wójcik

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

2

11.09.2013

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

9.00-15.00

2

Józef Wójcik

Budowa wózka.

4

12.09.2013

Budowa wózka.

9.00-15.00

4

Marek Wójcik

Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami.

2

13.09.2013

 

Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami.

9.00-15.00

 

6

Maciek Szewczyk

16.09.2013

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

9.00-15.00

6

Marek Wójcik

17.09.2013

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

9.00-15.00

2

Maciek Szewczyk

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

4

18.09.2013

 

 

Wiadomości z zakresu BHP.

9.00-15.00

6

Józef Wójcik

19.09.2013

Wiadomości z zakresu BHP.

9.00-14.00

 

2

Maciej Szewczyk

Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych.

 

3

21.09.2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

Mariola Kowalska

22.09.2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

25.09.2013

Praktyczna nauka jazy i manewrowania osprzętem wózków.

 

8.00-17.00 (zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazdy)

5

Józef Wójcik/Marek Wójcik

26.09.2013

Praktyczna nauka jazy i manewrowania osprzętem wózków.

 

8.00-17.00 (zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazdy)

5

Marek Wójcik/Maciej Szewczyk

27.09.2013

Praktyczna nauka jazy i manewrowania osprzętem wózków.

 

8.00-17.00 (zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazdy)

5

Marek Wójcik/Maciej Szewczyk

30.09.2013

Bezpieczna obsługa
i wymiana
butli gazowych

9.00-14.00

5

Józef Wójcik

05.10. 2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

Mariola Kowalska

06.10. 2013r.

Magazynier

8.00- 14.30

8

Mariola Kowalska

19.10.2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

Mariola Kowalska

20.10.2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

Mariola Kowalska

26.10.2013r.

Magazynier

8.00-14.30

8

Mariola Kowalska

27.10.2013r.

Magazynier

8.00 – 13.45

7

Mariola Kowalska

__________________________________________

H A R M O N O G R A M  S Z K O L E N I A

KURS PRAWA JAZDY KAT C

Data realizacji

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

07.09.2013

Przepisy ruchu drogowego, znaki

i sygnały drogowe

13.00-18.00

5

08.09.2013

Znaki i sygnały drogowe cd., technika kierowania pojazdem, zasady korzystania z wyposażenia pojazdu

15.00-20.00

5

09.09.2013

Pierwsza pomoc przedlekarska, czynności kontrolno–obsługowe, ogólne zasady budowy, eksploatacji

15.00-20.00

5

10.10.2013

Zasady przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska, planowanie tras przejazdu, czytanie map, czas pracy, korzystanie z tachografu

13.00-18.00

5

11.09.2013

przepisy prawne w zawodzie kierowcy

13:00-17:00

4

11.09.2013

28.10.2013

Prawo jazdy kat. C

Zajęcia praktyczne – indywidualna nauka jazdy

8.00-20.00

30 h/osobę x 4 osoby indywidualna nauka jazdy

_________________________________________

JUŻ W WKRÓTCE KURSY ZAWODOWE

 

Już niedługo rozpoczną się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

W ramach projektu odbędą się 3 kursy:

- prawo jazdy kat C

- magazynier z obsługa wózka widłowego

- opiekunka dziecięca

 

Kursy współfinansowane są przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

__________________________________________

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Trening kompetencji społecznych

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

01.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

02.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

03.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

04.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

05.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

08.07.2013r.

Trening kompetencji społecznych

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

SZKOLENIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Doradztwo zawodowe- grupowe

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

20.06.2013

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

21.06.2013

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

24.06.2013

Doradztwo Zawodowe

8.00 - 13.15

6

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

20.06.2013

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

13.15 – 14.45

2

25.06.2013

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

10

26.06.2013

Indywidualne Doradztwo Zawodowe

8.00-15.00

10

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

09.07.2013r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 – 15.00

10

10.07.2013r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 - 15.00

10

11.07.2013r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 – 15.00

10

12.07.2013r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.00 - 15.00

10

15.07.2013r.

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

8.30-11.30

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 20 czerwca 2013 r. rozpoczną się warsztaty z doradca zawodowym o tematyce:

- Metody poszukiwania pracy

- Etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej

- Analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań.

- Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.

- Analiza rynku pracy.

 

W spotkaniach uczestniczyć będzie 11 osób z terenu Gminy Łączna, którzy uczestniczą w projekcie systemowym „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”.

 

Warsztaty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

 

_________________________________________

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zakończono rekrutację do projektu „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

W projekcie systemowym e roku 2013 weźmie udział 11 osób w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn.

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

 

____________________________________________

SPOTKANIE PROMOCYJNO  REKRUTACYJNE

Zapraszamy na spotkanie promocyjno- rekrutacyjne do projektu „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, które odbędzie się 7 maja 2013 r. w Budynku GOPS (świetlica wiejska) o godzinie 11:00

 

Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy, zapytać o szczegóły projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

________________________________________________

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2013

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie
„Dziś szansą na lepsze jutro” mającym na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

- zameldowane na terenie gminy Łączna,

- będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy,

- korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej lub pod nr tel. (41) 254-84-79

____________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 2013

Chcesz skorzystać z porad specjalistów, którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „DZIŚ SZANSA NA LEPSZE JUTRO” wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu Łączna 115, 26-140 Łączna

 

Kryteria Przyjęcia do projektu:

  1. Złożenie kompletu dokumentów
  2. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
  3. Zameldowanie na terenie gminy Łączna

 

Ilość miejsc ograniczona

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79