Projekt systemowy 2012

 

Zakończenie projektu

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

serdecznie zaprasza

beneficjentów projektu systemowego

realizowanego przez GOPS w 2012 roku pod nazwą:
„Dziś szansą na lepsze jutro”, a także władze Gminy Łączna

na spotkanie podsumowujące projekt,

które odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 roku o godz. 1100
w „Kafejce” w Łącznej.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Harmonogram

szkolenia

 

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Podstawy obsługi komputera

Data i miejsce szkolenia

03.12.2012 - 14.12.2012

CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54

liczba godzin

60 h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

03.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Kazimierz Sabatowski

04.12.2012

Podstawy obsługi komputera

9.00-14.00

6

Jacek Bryzik

05.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Kazimierz Sabatowski

06.12.2012

Podstawy obsługi komputera

11.00-16.00

6

Jacek Bryzik

07.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Wiesław Wilczyński

10.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Kazimierz Sabatowski

11.12.2012

Podstawy obsługi komputera

9.00-14.00

6

Jacek Bryzik

12.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Kazimierz Sabatowski

13.12.2012

Podstawy obsługi komputera

11.00-16.00

6

Jacek Bryzik

14.12.2012

Podstawy obsługi komputera

8.00-13.15

 

6

Wiesław Wilczyński
 

Harmonogram

szkolenia

 

Organizator szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

Tytuł szkolenia

Autoprezentacja i wizaż oraz indywidualne konsultacje kosmetyczne

Data i miejsce szkolenia

23.11.2012 – 29.11.2012

Świetlica wsi Łączna, Łączna 115

liczba godzin

12h +35h

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

23.11.2012

Autoprezentacja i wizaż (zajęcia grupowe)

8.00-14.00

 

6

Marzena Jaworska

24.11.2012

Autoprezentacja i wizaż (zajęcia grupowe)

8.00-14.00

 

6

 

Marzena Jaworska

26.11.2012

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (2 osoby)

8.00-19.00

 

 

5h/os

 

Marzena Jaworska

27.11.2012

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (2 osoby)

8.00-19.00

 

5h/os

 

Marzena Jaworska

28.11.2012

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (2 osoby)

8.00-19.00

 

 

5h/os

 

Marzena Jaworska

29.11.2012

Indywidualne konsultacje kosmetyczne (1 osoba)

8.00-13.00

 

 

5h/os

 

Marzena Jaworska
 

 

 

Opublikowano: 16.05.2012r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Projekt „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin zajęć

Tematyka

Trener

28.05.2012

poniedziałek

8.00 – 12.00

4

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Monika Dulęba

01.06.2012

piątek

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Monika Dulęba

04.05.2012

poniedziałek

8.00 – 12.00

4

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Monika Dulęba

05.06.2012

wtorek

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Alicja Strzemieczna/ Anna Kaczmarska

06.06.2012

środa

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Alicja Strzemieczna/ Anna Kaczmarska

11.06.2012

poniedziałek

8.00 – 12.00

4

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Monika Dulęba

12.06.2012

wtorek

9.00 – 14.30

6

Warsztaty z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

13.06.2012

środa

9.00 – 14.30

6

Warsztaty z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

15.06.2012

piątek

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Monika Dulęba

10.

18.06.2012

poniedziałek

8.00 – 9.00

1

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Monika Dulęba

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

14.30 – 15.30

1

Indywidualne wsparcie psychologiczne

11.

19.06.2012

wtorek

8.30 – 13.30

5

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

12.

20.06.2012

środa

9.00 – 13.00

4

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

13.

22.06.2012

piątek

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Monika Dulęba

14.

25.06.2012

poniedziałek

8.00 – 12.00

4

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Monika Dulęba

15.

26.06.2012

wtorek

8.30 – 13.30

5

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

16.

27.06.2012

środa

9.00 – 13.00

4

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Dorota Gębska

17.

29.06.2012

piątek

9.00 – 14.30

6

Trening kompetencji społecznych

Monika Dulęba

 

 

 

Ogółem

90

 

 

 

 

Miejsce realizacji zajęć:

„Kafejka” Mała gastronomia i cukiernictwo ul. Czerwona Górka 1c, 26-140 Łączna.

 

Opublikowano: 21.03.2012r.

 

Dnia 21 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odbyło się spotkanie rekrutacyjne beneficjentów projektu systemowego "Dziś szansą na lepsze jutro" realizowanego w 2012 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wypełnili formularze rekrutacyjne oraz ankiety. Mieli także możliwość uzyskania odpowiedzi od koordynatora na pytania związane z realizacją działań projektowych. Spośród przybyłych na spotkanie została wybrana grupa 9-ciu beneficjentów ostatecznych, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu.

 

 

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79