OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Łączna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż wydawanie żywności osobom, które uzyskały skierowanie
odbędzie się w:

 

sobotę (16.10.2021 r.) w godzinach: 9.00- 13.00

 

Informujemy, iż żywność będzie wydawana po raz ostatni w tym programie.

Wydawanie żywności odbędzie się w reżimie sanitarnym.
Stojąc w kolejce prosimy zachować bezpieczną odległość oraz przestrzegać obowiązku noszenia maseczek.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej w związku z realizacją projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”, nr projektu RPSW.09.02.01-26-0040/18 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) 

  • Wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej  w Zagórzu – dla 1 osoby w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę.
  • Wychowawca/opiekun w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej    w Klonowie – dla 1 osoby w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę.

1 Ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko

Dokumenty aplikacyjne

 
 

Wakacyjne rozmaitości w świetlicach środowiskowych w gminie Łączna

Choć wakacje dobiegły już końca, pozostawiły w pamięci dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu wiele pięknych wrażeń. W okresie letnim młodzi ludzie aktywnie spędzili czas, odkrywając uroki swojej okolicy oraz korzystając z zajęć organizowanych w świetlicach. 

W ramach tych zajęć dzieci i młodzież tworzyły przepiękne prace plastyczne, przygotowywały wspólnie pyszne smakołyki. Dzieci wkroczyły również w ciekawy świat eksperymentów przy użyciu podstawowych domowych produktów spożywczych  i środków czystości. Ponadto brały udział w warsztatach teatralno – artystycznych, informatycznych i zajęciach z j. angielskiego.

Były to bardzo twórcze wakacje spędzone w miłej oraz przyjacielskiej atmosferze, które przyniosły wiele radości i dobrej zabawy dzieciom, młodzieży oraz wychowawcom.

Projekt „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 z dnia 31.01.2019 przez Gminę Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 – 2022-07-31.

Całkowita wartość projektu: 1 976 113,25 zł.

Zapraszamy na zajęcia świetlicowe

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Łączna.

 Świetlice funkcjonują w miejscowościach: Zagórze, kamionki, Klonów. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów  prawnych dzieci objętych wsparciem.

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ:

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia z informatyki,

– zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

– spotkania z psychologiem,

– wsparcie prawnika.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do świetlicy lub GOPS w Łącznej.

FORMULARZ