Świetlice środowiskowe w Łącznej otwarte

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Łączna. Świetlice w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu są czynne od 15.02.2021r. codziennie w godz. 15.00 -19.00

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

•   pomoc w odrabianiu lekcji,

•   zajęcia z języka angielskiego,

•   zajęcia z informatyki,

•   zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

•   spotkania z psychologiem,

•   wsparcie prawnika.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

W dniu 23.12.2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

czynny do godziny 13.00

Zarządzenie nr 11/2020

p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

Ustala się dzień 24 grudnia 2020r. (Wigilia) jako dzień wolny od pracy

Zarządzenie do pobrania