Zapraszamy na zajęcia świetlicowe

Gmina Łączna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Łączna.

 Świetlice funkcjonują w miejscowościach: Zagórze, kamionki, Klonów. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów  prawnych dzieci objętych wsparciem.

W ŚWIETLICACH PROWADZONE SĄ:

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia z informatyki,

– zajęcia teatralno – muzyczne,

WSPARCIE DLA RODZICÓW:

– spotkania z psychologiem,

– wsparcie prawnika.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do świetlicy lub GOPS w Łącznej.

FORMULARZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-4/2021

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia kuchni” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”, została wybrana oferta firm:

Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM S.C. Urszula Głodzik, Marcin Głodzik ul. Domaszowska 93, 25-320 Kielce, oferowana cena brutto 348,34 zł. Oferta otrzymała 100 punktów.


Informacja w sprawie rządowego programu „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz.1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start” wnioski od 01.07.2021 należy składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wakacje w świetlicy

Świetlice środowiskowe w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu w okresie wakacyjnym funkcjonują codziennie w godzinach 9.00-13.00. Wychowawcy w świetlicach przygotowali na ten okres mnóstwo zabaw i niespodzianek dla dzieci. Realizowane są zajęcia:

  • plastyczne m.in. zabawy z papierem i plasteliną,
  • kulinarne (przygotowanie sałatki owocowej, pieczenie ciasteczek),
  • sportowe (zawody sportowe dla dzieci, gra w gumę),
  • zajęcia komputerowe i z języka angielskiego
  • zajęcia artystyczno –  taneczne
  • wycieczki piesze, zabawy plenerowe (podchody). Każdy znajdzie coś dla siebie.